This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

 • branduse.jpg
 • cbd.png

Skupovi i događaji Syndication (XML)

 • Naaya Event Regionalna CHM radionica

  Beograd će biti domaćin Regionalne radionice Clearing-House Mechanism za zemlje centralne i istočne Evrope i zapadne Azije od 4. do 8. aprila 2016. Očekuje se prisustvo preko 20 delegata i ekperata CHM. Sekretarijat Konvencije o biloškoj raznovrsnosti će predstaviti najvažnije elemente predloženog programa rada CHM na unapređenju sprovođenja Strateškog plana za biodiverzitet 2011-2020. Posebna pažnja biće posvećena cilju 2 CHM koji naglašava da nacionalni CHM treba da omogući efikasnu razmenu informacija na implementaciji nacionalnih strategija očuvanja biodiverziteta i akcionih planova.


  23/03/2016
 • Naaya Event Medjunarodna saradnja NATURA 2000

  Kancelarija za evropske integracije Vlade Srbije i Ambasada Republike Mađarske, organizovali su seminar ,,Prirodaˮ, 19. i 20. marta 2012. godine. Tema seminara je realizovana na osnovu Godišnjeg plana saradnje i Memoranduma o saradnji koji je potpisan između Kancelarije za evropske integracije i Ambasade Republike Mađarske, a odabrana je u skladu sa analizom potreba za obukom koju Kancelarija sprovodi jednom godišnje putem upitnika koji je prosleđen članovima podgupa Stručne grupe koordinacionog tela za proces pristupanja Srbije EU.


  19/08/2015

6. Nacionalni izveštaj o sprovođenju Konvencije o biološkoj raznovrsnosti

 

Ministarstvo zaštite životne sredine Republike Srbije, nadležno za praćenje sprovođenja UN Кonvencije o biološkoj raznovrsnosti, potpisalo je sporazum o implementaciji regionalnog projekta „Podrška izradi Šestog nacionalnog izveštaja prema Кonvenciji o biološkoj raznovrsnosti (CBD)” koji se finansira iz Globalnog Fonda za životnu sredinu (GEF). Кancelarija UNEP-a u Najrobiju je implementaciona agencija a Agencija za zaštitu životne sredine Republike Srbije je izvršna agencija ovog projekta u Srbiji.


Šesti nacionalni izveštaj sadržaće podatke neophodne za analizu napretka u implementaciji globalnog Strateškog plana 2011-2020 a kroz projekat će se vršiti procena svakog nacionalnog cilja uključujući proces konsultacija sa zainteresovanim stranama.


Agencija za zaštitu životne sredine Republike Srbije koordinira izradu 6. Nacionalnog izveštaja o sprovođenju Konvencije o biološkoj raznovrsnosti. Struktura izveštaja sa strateškim ciljevima i merama u skladu sa Predlogom Strategije zaštite prirode, prikazana je u sekciji 6. 

Agencija za zaštitu životne sredine Republike Srbije poziva sve institucije, organizacije i pojedince da se aktivno uključe u pripremu 6. Nacionalnog izveštaja.

 

Srpski portal o biološkoj raznovrsnosti

Srpski Portal o Biološkoj Raznovrsnosti je deo globalne mreže za razmenu informacija ustanovljene Konvencijom o Bidiverzitetu (Clearing House Mechanism - CHM). Njegova svrha je da direktno ponudi ili obezbedi veze ka informacijama o biološkoj raznovrsnosti.


 

CHM portal učestvuje u implementaciji Konvencije o biološkoj raznovrsnosti u Srbiji. Članom 18 Konvencije predviđeno je uspostavljanje CHM portala kao mreže kojom se unapređuje naučna i stručna saradnja institucija, organizacija i pojedinaca koji učestvuju u istraživanju ili zaštiti biološke raznovrsnosti. Istovremeno ova mreža pomaže donosiocima odluka, efikasnijem finansiranju, boljoj koordinaciji, razmeni informacija i transferu tehnologija.