This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

Folder Šta je biosigurnost ?

Biosigurnost je pojam koji se koristi da opiše napore u smanjenju i uklanjanju potencijalnih rizika koji proizilaze iz biotehnologije i njehih proizvoda.

Pojam biotehnologija se vezuje za bilo koju tehnološku primenu koja koristi biološke sisteme, žive organizme, ili njihove derivate, da napravi ili modifikuje proizvode ili procese za posebnu upotrebu.