This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

Folder Zašto je biološka raznovrsnost važna ?

Na prvom mestu biodiverzitet je u žiži interesovanja biologa, zatim naučnika iz primenjenih bioloških disciplina, koji na različite načine pristupaju zaštiti i uravnoteženom korišćenju bioloških resursa, ali i onih istraživača koji se bave kulturnim i duhovnim vrednostima raznovrsnosti lokalnih i regionalnih ljudskih polulacija i njihovim odnosom prema prirodi. Zašto se biodiverzitet mora posmatrati kao složen fenomen i u čemu je značaj daljih istraživanja biodiverziteta? Dva su osnovna razloga za to: fundamentalni i aplikativni:

Fundamentalni značaj biodiverziteta otkrivamo u činjenici da je sveukupnost svih oblika života na Zemlji znatno složeniji fenomen od ukupnog zbira pojedinačnih organskih vrsta. Biodiverzitet nije numizmatika ili filatelija, biodiverzitet kao fenomen uključuje raznovrsnost ekoloških interakcija, odnosno, raznovrsnost ekoloških odnosa koji su se u dugogodišnjoj evoluciji uspostavljali između različitih vrsta i koji u stvari čine osnovu postojanja, složenosti, stabilnosti, i funkcionisanja, kako svakog pojedinačnog ekosistema, bioma, odnosno, biosfere u celini, tako i opstanka, budućnosti i evolucije svake organske vrste, pa i vrste Homo sapiens.

Bez biodiverziteta nema biogeohemijskih ciklusa i produkcije kiseonika, nema funkcionisanja ekosistema, nema fotosinteze niti razgradnje organske materije. Očuvani biodiverzitet doprinosi regulaciji klime, umanjuje efekat gasova staklene bašte, održava kvalitet vazduha i vode, javlja se kao kontrolor suša i poplava ... Biodiverzitet nam obezbeđuje sisteme za održavanje života, jednostavno rečeno: BIODIVERZITET = ŽIVOT NA ZEMLjI.

Aplikativni značaj biodiverziteta treba prepoznati u činjenici da je celokupna evolucija organske vrste Homo sapiens, a samim tim i ljudske civilizacije u celini, kako u prošlosti, sadašnjosti, a tako će sigurno biti i u budućnosti vezana za korišćenje širokog spektra bioloških resursa. Geni, vrste i ekosistemi koji imaju aktuelnu ili potencijalnu vrednost za čoveka predstavljaju, u stvari, fizičke manifestacije globalnog biodiverziteta, odnosno biološke resurse. Biološki resursi čine osnovu za život na našoj planeti. Socijalna, etička, kulturna i ekonomska vrednost bioloških resusrsa prepoznavana je kroz religiju, umetnost, literaturu i ekonomiju od najranijih do današnjih dana ljudske civilizacije. Sa aspekta politike jedne zemlje, posmatranje biološkog diverziteta prvenstveno se definiše u ekonomskom smislu vrednosti bioloških resursa za socijalni i ekonomski razvoj date zajednice. Biološki resursi predstavljaju gradivni materijal koji ulazi u svaki osnovni tip ekonomske delatnosti i to na njenim bazičnim nivoima. Pitanja vezana za biološke resurse, njihov obim i raznovrsnost, strukturu i geografski raspored oduvek su bila od izuzetnog ekonomskog, ali i političkog značaja. Područja visokog biodiverziteta sa svim njegovim aplikativnim potencijalima, zatim njihova geografska pozicija, nalaze svoje mesto u svim ozbiljnim geostrateškim i geopolitičkim studijama kao i u razvojnim planskim dokumentima, gde se kao osnovna pitanja javljaju: “Ko šta poseduje od biološke raznovrsnosti?” i “Odakle šta dolazi?”. Skoro da nije potrebno naglašavati da se pitanje “Koliko se čega može eksploatisati?” nameće samo od sebe.