This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

Folder 6. Nacionalni izveštaj

Folder 1. Poseban cilj 1: Zaštita biodiverziteta
Folder 2. Poseban cilj 2: Unapređenje sistema zaštićenih područja i ekoloških mreža
Folder 3. Poseban cilj 3: Održivo korišćenje prirodnih resursa
Folder 4. Poseban cilj 4: Unapređenje javne politike i učešće javnosti u donošenju odluka