This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

Folder 6. Nacionalni izveštaj Konvencije o biološkoj raznovrsnosti UN

Ministartsvo zaštite životne sredine Republike Srbije objavilo je 6. Nacionalni izveštaj Konvencije o biološkoj raznovrsnosti UN koji je pripremila Agencija za zaštitu životne sredine u saradnji sa mnogobrojnim institucijama i organizacijama.

Sastavni deo Izveštaja je website sa indikatorima, studijama slučaja, elaboratima koji su korišćeni u izradi Izveštaja. 

Svim kolegenicama i kolegama najsrdacnije zahvaljujemo na saradnji u pripremi Izveštaja.