This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

Folder Monitoring biodiverziteta

Kontinuirano praćenje (monitoring) stanja i promena biološke raznovrsnosti u lokalno-regionalnim, odnosno nacionalnim, kao i globalnim (planetarnim) razmerama je imperativ i nezaobilazna praktična mera kojom se obezbeđuje njegovo očuvanje i održivo korišćenje. Na taj način se štiti i biosfera u celini. danas su Programom globalne zaštite biodiverziteta i održivog korišćenja njegovih komponenti, u okviru osnovnih ekosistema biosfere, obuhvaćeni:

-marinski i priobalni ekosistemi;
-šumski biodiverzitet;
-biodiverzitet kopnenih voda;
- biodiverzitet sušnih i umereno vlažnih područja;
- biodiverzitet poljoprivrednih i drugih obradivih površina.

Detaljna istraživanja i monitoring u okviru Programa omogućavaju:
-identifikaciju i registrovanje svih postojećih vrsta;
-upoznavanje stanja i mogućnosti ’izvornih’, lokalnih životnih zajednica;
-utvrđivanje prisustva ’stranih’ alohtonih vrsta;
-poznavanje uticaja klimatskih promena na stanje biodiverziteta;
-procenu mogućnosti iskorišćavanja genetičkih resursa;
-utvrđivanje ekonomske vrednosti biodiverziteta;
-procenu uticaja različitih privrednih delatnosti na stanje biodiverziteta;
-uvid u neophodnost edukacije i prosvećivanja ljudi o potrebi očuvanja biodiverziteta.

URL Indikatori biodiverziteta
URL Monitoring dnevnih leptirova