This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

Folder Pokretna zaštićena prirodna dokumenta

Delovi geološkog i paleontološkog nasleđa, kao i biološka dokumenta koja imaju izuzetan naučni, obrazovni i kulturni značaj, mogu se štititi kao pokretna zaštićena prirodna dokumenta.

Pokretna zaštićena prirodna dokumenta mogu biti:

1)      svi primerci holotipova, sintipova i genotipova fosila, kao i tipske vrste fosila;

2)      svi pojedinačni minerali i/ili kristali i mineralne druze na ležištu;

3)      svi holotipovi i sintipovi fosila, tipske vrste fosila pojedinačnih minerala i kristala;

4)      mikološke, botaničke i zoološke zbirke, kao i pojedinačni konzervirani preparati organskih vrsta, njihovi holotipovi i sintipovi.                    

Zabranjeno je sakupljanje i/ili uništavanje pokretnih prirodnih dokumenata, kao i uništavanje ili nanošenje štete njihovim nalazima.