This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

Folder Zaštićena područja

Područja koja imaju izraženu geološku, biološku, ekosistemsku i/ili predeonu raznovrsnost mogu se proglasiti za zaštićena područja od opšteg interesa.

Na osnovu Zakona o zaštiti prirode, u zaštićenim područjima postoji trostepeni režim zaštite sa precizno utvrđenim radovima i aktivnostima koji su zabranjeni, odnosno ograničeni, a postoji i odredba kojom se Vladi daje ovlašćenje za bliže propisivanje režima zaštite, postupak i način njihovog određivanja i sprovođenja. Prilikom donošenja akata o proglašenju zaštićenih područja i usvajanja njihovih Planova upravljanja, Zakonom je predviđeno i učešće javnosti. Ovakvim režimom zaštite se izbegavaju neodređenosti u prethodnom periodu kojima su se pružale mogućnosti da pojedine ustanove i organi u jednom diskrecionom postupku i na raznim nivoima odlučivanja određuju šta se na kom području može raditi, odnosno, šta je zabranjeno.

Ukupna površina koju obuhvataju zaštićena područja iznosi 518.204 ha, što čini 5,86% teritorije Republike Srbije. Lista zaštićenih područja može se preuzeti ispod teksta.

Na preliminarnoj listi predloga za UNESCO svetsku baštinu nalazi se pet zaštićenih područja: nacionalni parkovi Đerdap, Tara i Šar planina, spomenik prirode Đavolja varoš i specijalni rezervat prirode Deliblatska peščara. U okviru UNESCO pograma „Čovek i biosfera” (Man and Biosphere - MAB), 2001. godine, park prirode „Golija” postao je deo mreže rezervata biosfere pod nazivom „Golija-Studenica”. Za nominaciju za rezervate biosfere predloženo je još devet područja prirode.

Na osnovu Ramsarske konvencije o zaštiti vodenih staništa devet područja je dobilo status Ramsarskih područja, od čega je osam zaštićeno. To su Specijalni rezervati prirode „Obedska bara”, „Carska bara”, „Ludaško jezero”, „Slano kopovo”, „Labudovo okno” (deo Specijalnog rezervata prirode „Deliblatska peščara”), „Gornje Podunavlje” i „Zasavica”, Predeo izuzetnih odlika „Vlasinsko jezero” i „Karajukića bunari” na Pešterskom polju, ukupne površine 55.627 ha.

 

Sistem zaštićenih područja

Broj

Teritorija (u ha)

%

Zaštićena područja

464

518.204

5,86

UNESCO MAB

1

53.804

0,61

Ramsar

9

55.627

0,63

IBA

42

1.259.624

14,25

IPA

61

747.300

8,5

PBA

40

903.643

10,22

Izvor: Zavod za zaštitu prirode Srbije, 2010. godine

Detaljne liste IBA, IPA i PBA područja mogu se preuzeti ispod.

Folder Ekološke mreže
PDF Lista zaštićenih područja Srbije Preuzmi (2 versions)
PDF Lista Međunarodno značajnih područja za ptice (IBA), Međunarodno značajnih biljnih područja (IPA) i područja za dnevne leptire (PBA) Preuzmi (2 versions)