This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

Folder Zaštićene vrste

Divlje vrste koje su ugrožene ili mogu postati ugrožene, koje imaju poseban značaj sa genetičkog, ekološkog, ekosistemskog, naučnog, zdravstvenog, ekonomskog i drugog aspekta, štite se kao strogo zaštićene divlje vrste ili zaštićene divlje vrste.

Lista zaštićenih vrsta utvrđena je Pravilnikom o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva („Službeni glasnik RS”, broj 5/10).

Strogo zaštićenom divljom vrstom može se proglasiti:

1) vrsta iščezla u Republici Srbiji i vraćena programom reintrodukcije;

2) krajnje ugrožena divlja vrsta;

3) ugrožena divlja vrsta;

4) reliktna vrsta;

5) lokalni endemit;

6) stenoendemit;

7) međunarodno značajna i zaštićena divlja vrsta;

8) vrsta kojoj je iz drugih razloga potrebna stroga zaštita. 
  

Ukupno je pod zaštitom 1760 strogo zaštićenih divljih vrsta algi, biljaka, životinja i gljiva.

Zaštićenom divljom vrstom može se proglasiti:

1)  ranjiva divlja vrsta;

2)  endemična vrsta;

3)  indikatorska, ključna i kišobran vrsta;

4)  reliktna vrsta;

5)  međunarodno značajna i zaštićena divlja vrsta;

6)  vrsta koja nije ugrožena ali se zbog njenog izgleda može lako zameniti sa ugroženom vrstom.       

Ukupno je pod zaštitom 868 zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva.

Od navedenih vrsta, pod kontrolom korišćenja i prometa divlje flore i faune je ukupno 112 vrsta biljaka i životinja.

Folder Strogo zaštićene vrste
Folder Zaštićene vrste