This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

Folder Strogo zaštićene vrste

 

 

Прилог I

Правилника о заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива

 

Списак строго заштићених дивљих врста - у складу са Законом о заштити природе („Службени гласник Републике Србије“ бр. 36/2009)

 

 

FAUNA - ЖИВОТИЊЕ

CHORDATA - ХОРДАТА

MAMMALIA - СИСАРИ

РЕД

ПОРОДИЦА

ВРСТА

Научни назив

ВРСТА

Српски назив

НАПОМЕНА

CARNIVORA

(ЗВЕРИ)

Canidae

(пси)

Canis lupus

Вук

*

 

Felidae

Lynx lynx

Рис

 

 

(мачке)

Felis silvestris

Дивља мачка

**

 

Mustelidae

Lutra lutra

Видра

 

 

(куне)

Mustela erminea

Хермелин

 

 

 

Mustela eversmanii

Степски твор

 

 

 

Mustela nivalis

Ласица

 

 

 

Vormela peregusna

Шарени твор

 

 

Ursidae

(медведи)

Ursus arctos

Мрки медвед

 

CHIROPTERA

(СЛЕПИ МИШЕВИ)

Rhinolophidae

(потковичари)

Rhinolophus blasii

Средоземни потковичар

 

 

 

Rhinolophus euryale

Јужни потковичар

 

 

 

Rhinolophus ferrumequinum

Велики потковичар

 

 

 

Rhinolophus hipposideros

Мали потковичар

 

 

 

Rhinolophus mehelyi

Тамнооки потковичар

 

 

Vespertilionidae

Barbastella barbastellus

Широкоухи љиљак

 

 

(вечерњаци)

Eptesicus serotinus

Велики поноћњак

 

 

 

Hypsugo savii

Планински слепи мишић

 

 

 

Miniopterus schreibersii

Дугокрили љиљак

 

 

 

Myotis bechsteinii

Дугоухи вечерњак

 

 

 

Myotis blythii

Мали мишоухи вечерњак

 

 

 

Myotis brandtii

Велики бркати вечерњак

 

 

 

Myotis capaccinii

Дугопрсти вечерњак

 

 

 

Myotis dasycneme

Барски вечерњак

 

 

 

Myotis daubentonii

Водени вечерњак

 

 

 

Myotis emarginatus

Шиљоухи вечерњак

 

 

 

Myotis myotis

Велики мишоухи вечерњак

 

 

 

Myotis mystacinus

Црни бркати вечерњак

 

 

 

Myotis nattereri

Ресасти вечерњак

 

 

 

Nyctalus leisleri

Мали ноћник

 

 

 

Nyctalus noctula

Средњи ноћник

 

 

 

Pipistrellus kuhlii

Белоруби слепи мишић

 

 

 

Pipistrellus nathusii

Шумски слепи мишић

 

 

 

Pipistrellus pipistrellus

Мали слепи мишић

 

 

 

Pipistrellus pygmaeus

Патуљасти слепи мишић

 

 

 

Plecotus auritus

Смеђи дугоухи љиљак

 

 

 

Plecotus austriacus

Сиви дугоухи љиљак

 

 

 

Vespertilio murinus

Двобојни вечерњак

 

RODENTIA

(ГЛОДАРИ)

Castoridae

(даброви)

Castor fiber

Дабар

 

 

Cricetidae

Chionomys nivalis

Снежна волухарица

 

 

(хрчкови)

Cricetus cricetus

Хрчак

 

 

 

Dinaromys bogdanovi

Динарска волухарица

 

 

 

Microtus liechtensteini

Велика волухарица

 

 

Gliridae

Dryomys nitedula

Шумски пух

 

 

(пухови)

Muscardinus avellanarius

Пух лешникар

 

 

Muridae

(мишеви)

Micromys minutus

Патуљасти миш

 

 

Sciuridae

(веверице)

Spermophilus citellus

Текуница

 

 

Spalacidae

(слепи кучићи)

Spalax leucodon

Слепо куче

 

 

Zapodidae

(мишолики скочимиши)

Sicista subtilis

Степски скочимиш

 

SORICOMORPHA

Soricidae

Neomys fodiens

Водена ровчица

 

(РОВЧИЦЕ)

(ровчице)

Sorex alpinus

Планинска ровчица

 

 

Talpidae

(кртице)

Talpa caeca

Слепа кртица

 

AVES - ПТИЦЕ

РЕД

ПОРОДИЦА

ВРСТА

Научни назив

ВРСТА

Српски назив

НАПОМЕНА

ANSERIFORMES

Anatidae

Anas acuta

Шиљкан

 

(ГУШЧАРИЦЕ)

(патке и гуске)

Anas clypeata

Пловка кашикара

 

 

 

Anas penelope

Звиждара

 

 

 

Anas querquedula

Гроготовац

 

 

 

Anas strepera

Чегртуша

 

 

 

Anser anser

Дивља гуска

 

 

 

Anser brachyrhynchus

Краткокљуна гуска

 

 

 

Anser erytrophus

Мала лисаста гуска

 

 

 

Aythya fuligula

Ћубаста патка

 

 

 

Aythya marila

Морска црнка

 

 

 

Aythya nyroca

Патка њорка

 

 

 

Branta bernicla

Гриваста гуска

 

 

 

Branta leucopsis

Белолика гуска

 

 

 

Branta ruficollis

Гуска црвеновољка

 

 

 

Bucephala clangula

Патка дупљашица

 

 

 

Clangula hyemalis

Ледењарка

 

 

 

Cygnus columbianus

Мали лабуд

 

 

 

Cygnus cygnus

Велики лабуд

 

 

 

Melanitta fusca

Баршунасти турпан

 

 

 

Melanitta nigra

Црни турпан

 

 

 

Mergus albellus

Мали ронац

 

 

 

Mergus merganser

Велики ронац

 

 

 

Mergus serrator

Средњи ронац

 

 

 

Netta rufina

Превез

 

 

 

Oxyura leucocephala

Белоглава патка

 

 

 

Somateria mollissima

Гавка

 

 

 

Tadorna ferruginea

Златокрила утва

 

 

 

Tadorna tadorna

Шарена утва

 

APODIFORMES

Apodidae

Apus pallidus

Сива чиопа

 

(ЧИОПЕ)

(чиопе)

Apus apus

Црна чиопа

 

 

 

Tachymarptis melba

Бела чиопа

 

CAPRIMULGIFORMES

(ЛЕГЊЕВИ)

Camprimulgidae (легњеви)

Caprimulgus europeus

Легањ

 

CHARADRIIFORMES

(ШЉУКАРИЦЕ)

Burchinidae

(ћурликовци)

Burchinus oedicnemus

Ћурликовац

 

 

Charadriidae

Charadrius dubius

Жалар слепић

 

 

(вивци)

Charadrius hiaticula

Жалар блатарић

 

 

 

Charadrius alexandrinus

Морски жалар

 

 

 

Eudromias morinellus

Планински зујавац

 

 

 

Pluvialis sqatarola

Сребрни вивак

 

 

 

Pluvialis apricaria

Златни вивак

 

 

 

Vanellus vanellus

Вивак

 

 

Glareolidae

(зијавци)

Glareola pratinicola

Зијавац

 

 

Haematopodidae

(остригари)

Haematopus ostralegus

Остригар

 

 

Laridae

Larus melanocephalus

Црноглави галеб

 

 

(галебови)

Larus marinus

Црни галбе

 

 

 

Larus minutus

Мали галеб

 

 

 

Larus fuscus

Мрки галеб

 

 

 

Rissa tridactyla

Тропрсти галеб

 

 

Recurvirostridae

Himantopus himantopus

Властелица

 

 

(сабљарке)

Recurvirostra avosseta

Сабљарка

 

 

Scolopacidae

Actitis hypoleucos

Полојка

 

 

(шљуке и

Arenaria interpres

Шљука камењарка

 

 

спрудници)

Calidris alba

Бела спрутка

 

 

 

Calidris alpina

Црнотрба спрутка

 

 

 

Calidris ferruginea

Риђа спрутка

 

 

 

Calidris minuta

Мала спрутка

 

 

 

Calidris temminckii

Седа спрутка

 

 

 

Gallinago gallinago

Барска шљука

 

 

 

Gallinago media

Шљука ливадарка

 

 

 

Limicola falcinellus

Пљоснокљуна спрутка

 

 

 

Limosa limosa

Муљача

 

 

 

Lymnocryptes minimus

Мала шљука

 

 

 

Numenius arquata

Велика царска шљука

 

 

 

Numenius phaeopus

Мала царска шљука

 

 

 

Numenius tenuirostris

Танкокљуна царска шљука

 

 

 

Phalaropus fulicarius

Сива лисконога

 

 

 

Phalaropus lobatus

Црвеноврата лисконога

 

 

 

Philomachus pugnax

Спрудник убојица

 

 

 

Scolopax rusticola

Шумска шљука

***

 

 

Tringa erithropus

Црни спрудник

 

 

 

Tringa glareola

Спрудник мигавац

 

 

 

Tringa nebularia

Кривокљуни спрудник

 

 

 

Tringa ochropus

Спрудник пијукавац

 

 

 

Tringa stagnatilis

Танкокљуни спрудник

 

 

 

Tringa totanus

Црвеноноги спрудник

 

 

Stercorariidae

Catharacta skua

Велики поморник

 

 

(поморници)

Stercorarius longicaudus

Дугорепи поморник

 

 

 

Stercorarius parasiticus

Краткорепи поморник

 

 

 

Stercorarius pomarinus

Виторепи поморник

 

 

Sternidae

Chlidonias hybrida

Белобрка чигра

 

 

(чигре)

Chlidonias leucopterus

Белокрила чигра

 

 

 

Chlidonias niger

Црна чигра

 

 

 

Sterna albifrons

Мала чигра

 

 

 

Sterna caspia

Велика чигра

 

 

 

Sterna hirundo

Обична чигра

 

 

 

Sterna nilotica

Дебелокљуна чигра

 

CICONIIFORMES

Ardeidae

Ardea purpurea

Црвена чапља

 

(ЧАПЉЕ, РОДЕ И ИБИСИ)

(чапље)

Ardeola ralloides

Жута чапља

 

 

 

Botaurus stellaris

Букавац

 

 

 

Bubulcus ibis

Чапља говедарка

 

 

 

Casmerodius albus

Велика бела чапља

 

 

 

Egretta garzetta

Мала бела чапља

 

 

 

Ixobrychus minutus

Чапљица

 

 

 

Nycticorax nycticorax

Гак

 

 

Ciconiidae

Ciconia ciconia

Бела рода

 

 

(роде)

Ciconia nigra

Црна рода

 

 

Phoenicopteridae

(пламенци)

Phoenicopterus roseus

Пламенац

 

 

Threskiornithidae

Platelea leucorodia

Кашичар

 

 

(ражњеви)

Plegadis falcinellus

Ражањ

 

COLUMBIFORMES

Columbidae

Columba livia

Дивљи голуб

 

(ГОЛУБОВИ)

(голубови)

Columba oenas

Голуб дупљаш

 

CORACIIFORMES

(МОДРОВРАНЕ,

Alcedinidae

(водомари)

Alcedo atthis

Водомар

 

ВОДОМАРИ И СРОДНИЦИ)

Coraciidae

(модровране)

Coracias garrulus

Модроврана

 

 

Meropidae

(пчеларице)

Merops apiaster

Пчеларица

 

 

Upupidae

(пупавци)

Upupa epops

Пупавац

 

CUCLIFORMES

Cuculidae

Clamator glandarius

Ћубаста кукавица

 

(КУКАВИЦЕ)

(кукавице)

Cuculus canorus

Обична кукавица

 

FALCONIFORMES

Accipitridae

Accipiter brevipes

Краткопрсти кобац

 

(ГРАБЉИВИЦЕ)

(орлови и јастребови)

Accipiter nisus

Кобац

 

 

 

Aegypius monachus

Црни стрвинар

 

 

 

Aquila chrysaetos

Сури орао

 

 

 

Aquila clanga

Црни орао

 

 

 

Aquila heliaca

Орао крсташ

 

 

 

Aquila pomarina

Орао кликташ

 

 

 

Buteo buteo

Мишар

 

 

 

Buteo lagopus

Гаћасти мишар

 

 

 

Buteo rufinus

Риђи мишар

 

 

 

Circaetus galicus

Змијар

 

 

 

Circus aeruginosus

Еја мочварица

 

 

 

Circus cyaneus

Пољска еја

 

 

 

Circus macrourus

Степска еја

 

 

 

Circus pygargus

Еја ливадарка

 

 

 

Gypaetus barbatus

Брадан

 

 

 

Gyps fulvus

Белоглави суп

 

 

 

Haliaeetus albicilla

Белорепан

 

 

 

Hieraaetus fasciatus

Пругасти орао

 

 

 

Hieraaetus pennatus

Патуљасти орао

 

 

 

Milvus migrans

Црна луња

 

 

 

Milvus milvus

Риђа луња

 

 

 

Neophron percnopterus

Бела кања

 

 

 

Pernis apivorus

Осичар

 

 

Falconidae

Falco biarmicus

Кршки соко

 

 

(соколови)

Falco cherrug

Степски соко

 

 

 

Falco columbarius

Мали соко

 

 

 

Falco naumanni

Белонокта ветрушка

 

 

 

Falco peregrinus

Сиви соко

 

 

 

Falco subbuteo

Ластавичар

 

 

 

Falco tinnunculus

Ветрушка

 

 

 

Falco vespertinus

Сива ветрушка

 

 

Pandionidae

(орлови рибари)

Pandion haliaetus

Рибар

 

GALLIFORMES

Phasianidae

Alectoris graeca

Јаребица камењарка

 

(КОКОШКЕ)

(коке)

Bonasa bonasia

Лештарка

 

 

 

Tetrao urogallus

Велики тетреб

 

GAVIIFORMES

(МОРСКИ ГЊУРЦИ)

Gaviidae

(морски гњурци)

Gavia arctica

Црногрли морски гњурац

 

 

 

Gavia immer

Велики морски гњурац

 

 

 

Gavia stellata

Риђогрли морски гњурац

 

GRUIFORMES

(ЖДРАЛОВИ)

Gruidae

(ждралови)

Grus grus

Ждрал

 

 

Rallidae

Crex crex

Прдавац

 

 

(барске коке)

Porzana parva

Сиви барски петлић

 

 

 

Porzana porzana

Барски петлић

 

 

 

Porzana pusilla

Мали барски петлић

 

 

 

Rallus aquaticus

Барски петлован

 

 

Otididae

Otis tarda

Велика дропља

 

 

(дропље)

Tetrax tetrax

Мала дропља

 

PASSERIFORMES

Alaudidae

Alauda arvensis

Пољска шева

 

(ПЕВАЧИЦЕ)

(шеве)

 

Calandrella brachydactyla

Мала шева

 

 

 

Calandrella rufescens

Источна мала шева

 

 

 

Eremophila alpestris

Планинска ушата шева

 

 

 

Galerida cristata

Ћубаста шева

 

 

 

Lullula arborea

Шумска шева

 

 

 

Melanocorypha calandra

Велика шева

 

 

Bombycillidae

(кугаре)

Bombycilla garrulus

Кугара

 

 

Certhiidae

Certhia brachydactyla

Дугокљуни пузић

 

 

(пузићи)

Certhia familiaris

Краткокљуни пузић

 

 

Cinclidae

(воденкосови)

Cinclus cinclus

Воденкос

 

 

Corvidae

Nucifraga caryocatactes

Лешњикара

 

 

(вране)

Pyrhocorax graculus

Жутокљуна галица

 

 

 

Pyrrhocorax pyrhocorax

Црвенокљуна галица

 

 

Emberizidae

(стрнадице)

Calcarius lapponicus

Стрнадица остругашица

 

 

 

Emberiza calandra

Велика стрнадица

 

 

 

Emberiza cia

Стрнадица камењарка

 

 

 

Emberiza cirlus

Црногрла стрнадица

 

 

 

Emberiza citrinellla

Стрнадица жутовољка

 

 

 

Emberiza hortulana

Вртна стрнадица

 

 

 

Emberiza melanocephala

Црноглава стрнадица

 

 

 

Emberiza schoeniclus

Барска стрнадица

 

 

 

Plectrophenax nivalis

Снежна стрнадица

 

 

Fringillidae

Carduelis cannabina

Конопљарка

 

 

(зебе)

Carduelis carduelis

Чешљугар

 

 

 

Carduelis chloris

Зелентарка

 

 

 

Carduelis flammea

Брезова јуричица

 

 

 

Carduelis flavirostris

Планинска јуричица

 

 

 

Carduelis hornemanni

Поларна јуричица

 

 

 

Carduelis spinus

Чижак

 

 

 

Carpodacus erythrinus

Руменка

 

 

 

Loxia curvirostra

Крстокљун

 

 

 

Serinus serinus

Жутарица

 

 

Hirundinidae

Delichon urbica

Градска ласта

 

 

(ласте)

Hirundo daurica

Даурска ласта

 

 

 

Hirundo rustica

Сеоска ласта

 

 

 

Ptyonoprogne rupestris

Горска ласта

 

 

 

Riparia riparia

Брегуница

 

 

Laniidae

Lanius collurio

Руси сврачак

 

 

(сврачци)

Lanius excubitor

Велики сврачак

 

 

 

Lanius minor

Сиви сврачак

 

 

 

Lanius nubicus

Дугорепи сврачак

 

 

 

Lanius senator

Риђоглави сврачак

 

 

Motacillidae

Anthus camprestris

Степска трептељка

 

 

(плиске)

Anthus cervinus

Риђогрла трептељка

 

 

 

Anthus pratensis

Ливадска трептељка

 

 

 

Anthus spinoletta

Планинска трептељка

 

 

 

Anthus trivialis

Шумска трептељка

 

 

 

Motacilla alba

Бела плиска

 

 

 

Motacilla cinerea

Поточна плиска

 

 

 

Motacilla flava

Жута плиска

 

 

Muscicapidae

Ficedula albicollis

Беловрата мухарица

 

 

(мухарице)

Ficedula hypoleuca

Црноврата мухарица

 

 

 

Ficedula parva

Мала мухарица

 

 

 

Ficedula semitorquata

Источна шарена мухарица

 

 

 

Muscicapa striata

Сива мухарица

 

 

Oriolidae

(вуге)

Oriolus oriolus

Вуга

 

 

Paridae

Aegithalos caudatus

Дугорепа сеница

 

 

(сенице)

Parus ater

Јелова сеница

 

 

 

Parus caeruleus

Плава сеница

 

 

 

Parus cristatus

Ћубаста сеница

 

 

 

Parus lugubris

Сеница шљиварка

 

 

 

Parus major

Велика сеница

 

 

 

Parus montanus

Планинска сива сеница

 

 

 

Parus palustris

Сива сеница

 

 

Passeridae

Montifringilla nivalis

Планински врабац

 

 

(врапци)

Passer hispaniiolensis

Шпански врабац

 

 

 

Petronia petronia

Врабац камењарац

 

 

Prunellidae

Prunella collaris

Планински попић

 

 

(попићи)

Prunella modularis

Обични попић

 

 

Remizidae

(сенице вуге)

Remiz pendulinus

Бела сеница

 

 

Sittidae

Sitta europaea

Бргљез

 

 

(бргљези)

Sitta neumayer

Бргљез лончар

 

 

Sturnidae

(чворци)

Sturnus roseus

Ружичасти чворак

 

 

Sylviidae

Acrocephalus arundinaceus

Велики трстењак

 

 

(грмуше)

Acrocephalus palustris

Трстењак млакар

 

 

 

Acrocephalus schoenobaenus

Трстењак рогожар

 

 

 

Aerocephalus melanopogon

Шеварски трстењак

 

 

 

Aerocephalus paludicola

Источни трстењак

 

 

 

Aerocephalus scirpaceus

Трстењак цвркутић

 

 

 

Cettia cetti

Свилорепи цврчић

 

 

 

Cisticola juncidis

Шивачица

 

 

 

Hippolais icterina

Жути вољић

 

 

 

Hippolais olivetorum

Вољић маслинар

 

 

 

Hippolais pallida

Сиви вољић

 

 

 

Locustella fluviatilis

Цврчић поточар

 

 

 

Locustella luscinioidaes

Обични цврчић

 

 

 

Locustella naevia

Цврчић тршчар

 

 

 

Phylloscopus collybita

Обични звиждак

 

 

 

Phylloscopus sibilatrix

Шумски звиждак

 

 

 

Phylloscopus trochilus

Брезов звиждак

 

 

 

Phyllosscopus bonelli

Западни горски звиждак

 

 

 

Regulus ignicapillus

Ватроглави краљић

 

 

 

Regulus regulus

Краљић

 

 

 

Sylvia atricapilla

Црноглава грмуша

 

 

 

Sylvia borin

Сива грмуша

 

 

 

Sylvia cantillans

Грмуша црвеновољка

 

 

 

Sylvia communis

Обична грмуша

 

 

 

Sylvia curruca

Грмуша чаврљанка

 

 

 

Sylvia hortensis

Велика грмуша

 

 

 

Sylvia melanocephala

Средоземна црноглава грмуша

 

 

 

Sylvia nisoria

Пиргаста грмуша

 

 

Tichodromadidae

(пузавци)

Tichodroma muraria

Пузгавац

 

 

Timalidae

(бркате сенице)

Panurus biarmicus

Брката сеница

 

 

Turdidae

Erithacus rubecula

Црвендаћ

 

 

(дроздови)

Luscinia luscinia

Велики славуј

 

 

 

Luscinia megarhynchos

Мали славуј

 

 

 

Luscinia svecica

Модровољка

 

 

 

Monticola saxatilis

Кос камењар

 

 

 

Monticola solitarius

Модрокос

 

 

 

Oenanthe hispanica

Средоземна белогуза

 

 

 

Oenanthe oenanthe

Обична белогуза

 

 

 

Phoenicurus ochruros

Црна црвенрепка

 

 

 

Phoenicurus phoenicurus

Обична црвенрепка

 

 

 

Saxicola rubetra

Обична траварка

 

 

 

Saxicola torquatus

Црноглава траварка

 

 

 

Troglodytes troglodytes

Царић

 

 

 

Turdus iliacus

Мали дрозд

 

 

 

Turdus merula

Кос

 

 

 

Turdus philomelos

Дрозд певач

 

 

 

Turdus pilaris

Дрозд боровњак

 

 

 

Turdus torquatus

Кос огрличар

 

 

 

Turdus viscivorus

Дрозд имелаш

 

PELECANIFORMES

(НЕСИТИ И ВРАНЦИ)

Phalacrocoracidae

(вранци)

Phalacrocorax pygmaeus

Мали вранац

 

 

Pelecanidae

Pelecanus crispus

Кудрави несит

 

 

(несити)

Pelecanus onocrotalus

Ружичасти несит

 

PICIFORMES

Picidae

Dendrocopos leucotos

Планински детлић

 

(ДЕТЛИЋИ)

(детлићи)

Dendrocopos major

Велики детлић

 

 

 

Dendrocopos medius

Средњи детлић

 

 

 

Dendrocopos minor

Мали детлић

 

 

 

Dendrocopos syriacus

Сеоски детлић

 

 

 

Dryocopus martius

Црна жуна

 

 

 

Jynx torquilla

Вијоглава

 

 

 

Picoides tridactylus

Тропрсти детлић

 

 

 

Picus canus

Сива жуна

 

 

 

Picus viridis

Зелена жуна

 

PODICIPEDIFORMES

Podicipedidae

Podiceps auritus

Ушати гњурац

 

(ГЊУРЦИ)

(гњурци)

Podiceps cristatus

Ћубасти гњурац

 

 

 

Podiceps griseigena

Риђоврати гњурац

 

 

 

Podiceps nigricollis

Црноврати гњурац

 

 

 

Tachybaptus ruficollis

Мали гњурац

 

STRIGIFORMES

Strigidae

Asio flameus

Ритска сова

 

(СОВЕ)

(сове)

Asio otus

Утина

 

 

 

Athene noctua

Кукумавка

 

 

 

Bubo bubo

Буљина

 

 

 

Glaucidium passerinum

Мала сова

 

 

 

Otus scops

Ћук

 

 

 

Strix aluco

Шумска сова

 

 

 

Strix uralensis

Дугорепа сова

 

 

 

Tyto alba

Кукувија

 

 

 

Aegolius funereus

Гаћаста кукумавка

 

REPTILIA - ГМИЗАВЦИ

РЕД

ПОРОДИЦА

ВРСТА

Научни назив

ВРСТА

Српски назив

НАПОМЕНА

TESTUDINES

(КОРЊАЧЕ)

Testudinidae

(копнене корњаче)

Testudo graeca

Грчка корњача

 

 

Emydidae

(барске корњаче)

Emys orbicularis

Барска корњача

 

SQUAMATA

(ЉУСКАШИ)

Gekkonidae

(гекони)

Cyrtopodion kotschyi

Кочијев гекон

 

 

Lacertidae

Algyroides nigropunctatus

Љускави гуштер

 

 

(прави гуштери)

Darevskia praticola

Шумски гуштер

 

 

 

Zootoca vivipara

Планински гуштер

 

 

 

Podarcis erhardii

Македонски гуштер

 

 

 

Podarcis tauricus

Степски гуштер

 

 

 

Ablepharus kitaibelii

Кратконоги гуштер

 

 

Colubridae

Platyceps najadum

Шилац

 

 

(смукови)

Dolichophis caspius

Степски смук

 

 

 

Elaphe quatuorlineata

Четворопруги смук

 

 

 

Zamenis longissimus

Обични смук

 

 

 

Coronella austriaca

Смукуља

 

 

 

Natrix natrix

Белоушка

 

 

 

Natrix tessellata

Рибарица

 

 

Viperidae

Vipera berus

Шарка

 

 

(љутице)

Vipera ursinii

Планински шарган

 

AMPHIBIA - ВОДОЗЕМЦИ

РЕД

ПОРОДИЦА

ВРСТА

Научни назив

ВРСТА

Српски назив

НАПОМЕНА

URODELA

Salamandridae

Salamandra atra

Црни даждевњак

 

(РЕПАТИ ВОДОЗЕМЦИ)

(даждевњаци и

Salamandra salamandra

Шарени даждевњак

 

 

мрмољци)

Lissotriton vulgaris

Мали мрмољак

 

 

 

Mesotriton alpestris

Планински мрмољак

 

 

 

Triturus cristatus

Велики мрмољак

 

 

 

Triturus dobrogicus

Подунавски мрмољак

 

 

 

Triturus carnifex

Главати мрмољак

 

 

 

Triturus karelinii

Дугоноги мрмољак

 

ANURA

Bombinatoridae

Bombina bombina

Црвенотрби мукач

 

(БЕЗРЕПИ ВОДОЗЕМЦИ)

(мукачи)

Bombina variegata

Жутотрби мукач

 

 

Bufonidae

Pseudepidalea viridis

Зелена крастача

 

 

(краставе жабе)

Bufo bufo

Обична крастача

 

 

Hylidae

(гаталинке, крекетуше)

Hyla arborea

Крекетуша

 

 

Pelobatidae

Pelobates fuscus

Обична чешњарка

 

 

(чешњаче)

Pelobates syriacus

Балканска чешњарка

 

 

Ranidae

Rana dalmatina

Шумска жаба

 

 

(праве жабе)

Rana graeca

Грчка жаба

 

 

 

Rana temporaria

Жаба травњача

 

PISCES - РIБЕ

CEPHALASPIDOMORPHI - ПАКЛАРЕ

РЕД

ПОРОДИЦА

ВРСТА

Научни назив

ВРСТА

Српски назив

НАПОМЕНА

PETROMYZONTIFORMES

Petromyzontidae

Eudontomyzon danfordi

Карпатска паклара

 

 

(пакларе, змијуљице)

Eudontomyzon mariae

Украјинска паклара

 

 

 

Eudontomyzon vladykovi

Дунавска паклара

 

 

 

Eudontomyzon stankokaramani

Дримска паклара

 

OSTEICHTHYES - КОШЉОРИБЕ

ACTINOPTERYGII - ЗРАКОПЕРКЕ

РЕД

ПОРОДИЦА

ВРСТА

Научни назив

ВРСТА

Српски назив

НАПОМЕНА

ACIPENSERIFORMES

Acipenseridae

Acipenser gueldenstaedtii

Руска јесетра

 

 

(јесетровке)

Acipenser nudiventris

Сим

 

 

 

Acipenser stellatus

Паструга

 

 

 

Acipenser sturio

Атлантска јесетра

 

 

 

Huso huso

Моруна

 

АNGUILLIFORMES

Anguillidae

(јегуље)

Anguilla anguilla

Jегуља

 

CLUPEIFORMES

Clupeidae

(харинге)

Alosa immaculata

Црноморски слеђ, харинга

 

CYPRINIFORMES

Balitoridae

(бркице)

Oxynoemacheilus bureschi

Вијун

 

 

Cobitidae

Cobitis elongata

Вијуница

 

 

(вијуни)

Misgurnus fossilis

Чиков

 

 

 

Sabanejewia balcanica

Балкански, златни вијун

 

 

 

Sabanejewia bulgarica

Бугарски златни вијун

 

 

Cyprinidae

Alburnus chalcoides

Буцов, пегунца

 

 

(шарани)

Barbus cyclolepis

Источна мренка

 

 

 

Carassius carassius

Златни караш

 

 

 

Leucaspius delineatus

Белка, белица

 

 

 

Pachychilon pictum

Дримски шарадан

 

 

 

Rhodeus amarus

Гавчица

**

 

 

Rutilus karamani

Караманова бодорка

 

 

 

Telestes souffia

Светлица

 

 

 

Tinca tinca

Лињак

 

ESOCIFORMES

Umbridae

(црнке)

Umbra krameri

Црнка

 

PERCIFORMES

Percidae

Gymnocephalus baloni

Балонов балавац

 

 

(гргечи)

Zingel streber

Мали вретенар

 

 

 

Zingel zingel

Велики вретенар

 

SALMONIFORMES

Salmonidae

(пастрмке)

Salmo marmoratus

Главатица

 

ARTHROPODA - ЗГЛАВКАРИ

ARACHNIDA - ПАУКОЛИКЕ ЖИВОТИЊЕ

РЕД

ПОРОДИЦА

ВРСТА

Научни назив

ВРСТА

Српски назив

НАПОМЕНА

ARANEAE

Agelenidae

Cybaeus balkanicus

 

 

(ПАУЦИ)

 

Histopona laeta

 

 

 

 

Tegenaria campestris

 

 

 

 

Tegenaria domestica

 

 

 

 

Tegenaria ferruginea

 

 

 

 

Tegenaria silvatica

 

 

 

Amaurobiidae

Coelotes inermis

 

 

 

Dictynidae

Cicurina cicur

 

 

 

Linyphiidae

Centromerus cavernarum

 

 

 

 

Centromerus serbicus

 

 

 

 

Fageilla ensigera

 

 

 

 

Lepthyphantes leprosus

 

 

 

 

Lepthyphantes speleorum

 

 

 

 

Porrhomma campbelli

 

 

 

 

Porrhomma convexum

 

 

 

 

Porrhomma lativelum

 

 

 

 

Harpactea complicata

 

 

OPILIONES

Nemastomatidae

Mitostoma cancellatum

 

 

(КОСЦИ)

Phalangiidae

Leiobunum rumelicum

 

 

 

 

Odiellus serbicus

 

 

 

 

Rilaena serbica

 

 

 

Sironidae

Cyphophthalmus serbicus

 

 

 

 

Cyphophthalmus klisurae

 

 

 

 

Cyphophthalmus ere

 

 

 

 

Cyphophthalmus noveilleri

 

 

 

Travunioidae

Trojanella serbica

 

 

PSEUDOSCORPIONES (ЛАЖНИ ШКОРПИОНИ)

Chthoniidae

Chthonius (Chthonius) bogovinae

 

 

 

 

Chthonius (Chthonius) ischnocheles

 

 

 

 

Chthonius (Chthonius) iugoslavicus

 

 

 

 

Chthonius (Chthonius) latidentatus

 

 

 

 

Chthonius (Chthonius) lesnik

 

 

 

 

Chthonius (Chthonius) persimilis

 

 

 

 

Chthonius (Chthonius) stevanovici

 

 

 

 

Chthonius (Ephippiochthonius) bidentatus

 

 

 

 

Chthonius (Ephippiochthonius) kemza

 

 

 

 

Chthonius (Ephippiochthonius) microtuberculatus

 

 

 

 

Chthonius (Ephippiochthonius) tetrachelatus

 

 

 

 

Chthonius (Globochthonius) pancici

 

 

 

 

Chthonius (Globochthonius) polychaetus

 

 

 

 

Chthonius (Globochthonius) purgo

 

 

 

 

Tyrannochthonius psoglavi

 

 

 

Neobisiidae

Neobisium babinzub

 

 

 

 

Neobisium babusnicae

 

 

 

 

Neobisium carpaticum

 

 

 

 

Neobisium cephalonicum

 

 

 

 

Neobisium fusimanum

 

 

 

 

Neobisium macrodactylum

 

 

 

 

Neobisium meridieserbicum

 

 

 

 

Neobisium rajkodimitrijevici

 

 

 

 

Neobisium remyi

 

 

 

 

Neobisium stankovici

 

 

 

 

Neobisium stitkovense

 

 

 

 

Neobisium sylvaticum

 

 

 

 

Neobisium tarae

 

 

 

 

Roncus bauk

 

 

 

 

Roncus golijae

 

 

 

 

Roncus gruiae

 

 

 

 

Roncus ivanjicae

 

 

 

 

Roncus jarilo

 

 

 

 

Roncus pannonius

 

 

 

 

Roncus pantici

 

 

 

 

Roncus parablothroides

 

 

 

 

Roncus pljakici

 

 

 

 

Roncus remesianensis

 

 

 

 

Roncus satoi

 

 

 

 

Roncus sotirovi

 

 

 

 

Roncus starivlahi

 

 

 

 

Roncus strahor

 

 

 

 

Roncus svanteviti

 

 

 

 

Roncus svarozici

 

 

 

 

Roncus svetavodae

 

 

 

 

Roncus talason

 

 

 

 

Roncus timacensis

 

 

BRANCHIOPODA

РЕД

ПОРОДИЦА

ВРСТА

Научни назив

ВРСТА

Српски назив

НАПОМЕНА

DIPLOSTRACA

Leptestheriidae

Eoleptestheria spinosa

 

 

 

Limnadiidae

Imnadia banatica

 

 

 

 

Imnadia cristata

 

 

 

 

Imnadia pannonica

 

 

CHILOPODA - СТОНОГЕ

РЕД

ПОРОДИЦА

ВРСТА

Научни назив

ВРСТА

Српски назив

НАПОМЕНА

LITHOBIOMORPHA

Lithobiidae

Lithobius lakatnicensis

 

 

 

 

Lithobius trebinjanus

 

 

DIPLOPODA - СТОНОГЕ

РЕД

ПОРОДИЦА

ВРСТА

Научни назив

ВРСТА

Српски назив

НАПОМЕНА

CALLIPODIDA

Schizopetalidae

Apfelbeckia lendenfeldi miraculosa

 

 

 

 

Apfelbeckia subterranea

 

 

 

 

Apfelbeckia wohlberedti

 

 

CHORDEUMATIDA

Anthroleucosomatidae

Belbogosoma bloweri

 

 

 

 

Perunosoma trojanica

 

 

 

 

Serbosoma beljanicae

 

 

 

 

Serbosoma crucis

 

 

 

 

Serbosoma kucajensis

 

 

 

 

Serbosoma lazarevensis

 

 

 

 

Serbosoma zagubicae

 

 

 

 

Svarogosoma bozidarcurcici

 

 

 

Craspedosomatidae

Dyocerosoma drimicum

 

 

 

Haaseidae

Haasea intermedia

 

 

JULIDA

Julidae

Lamellotyphlus sotirovi

 

 

 

 

Leptoiulus (Lamelloiulus) ivanjicae

 

 

 

 

Serboiulus deelemani

 

 

 

 

Serboiulus lucifugus

 

 

 

 

Typhloiulus (Typhloiulus) albanicus

 

 

 

 

Typhloiulus (Typhloiulus) nevoi

 

 

 

 

Typhloiulus (Typhloiulus) serborum

 

 

POLYDESMIDA

Polydesmidae

Brachydesmus (Absurdodesmus) jalzici

 

 

 

 

Brachydesmus (Brachydesmus) herzegowinensis serbicus

 

 

 

 

Brachydesmus (Brachydesmus) herzegowinensis

 

 

 

 

Brachydesmus (Brachydesmus) troglobius

 

 

 

 

Brachydesmus (Stylobrachydesmus) avalae

 

 

 

 

Brachydesmus (Stylobrachydesmus) pancici

 

 

 

 

Polydesmus (Nomarchus) undeviginti

 

 

ENTOGNATHA

РЕД

ПОРОДИЦА

ВРСТА

Научни назив

ВРСТА

Српски назив

НАПОМЕНА

COLLEMBOLA

Entomobryidae

Drepanura deliblatica

 

 

 

 

Entomobrya djerdapensis

 

 

 

 

Entomobrya pazaristei

 

 

 

 

Heteromurus uzicenzis

 

 

 

 

Pseudosinella ivanjicae

 

 

 

 

Pseudosinella problematica

 

 

 

 

Sinella pulcherrima yugoslavica

 

 

 

Hypogastruridae

Bonetogastrura cavicola

 

 

 

 

Hypogastrura sigillata

 

 

 

Isotomidae

Subisotoma variabilis psammophila

 

 

 

 

Tetracanthella syringae

 

 

 

Neanuridae

Trojanura mirocensis

 

 

 

Onychiuridae

Hymenaphorura uzicensis

 

 

 

 

Onychiurus pancici

 

 

 

 

Onychiurus ravanicae

 

 

 

 

Onychiurus tetragrammatus serbicus

 

 

 

 

Onychiurus trojan

 

 

 

 

Onychiurus zloti

 

 

 

 

Protaphorura zlatiborensis

 

 

 

Sminthuridae

Arrhopalites zloti

 

 

 

 

Bourletiella albanica angelipunctata

 

 

 

 

Bourletiella quadrangulata

 

 

 

 

Megalothorax remyi

 

 

 

 

Serbiella curcici

 

 

DIPLURA

Campodeidae

Plusiocampa denisi

 

 

INSECTA - ИНСЕКТИ

РЕД

ПОРОДИЦА

ВРСТА

Научни назив

ВРСТА

Српски назив

НАПОМЕНА

COLEOPTERA

Bothrideridae

Anommatus mixtus

 

 

(ТВРДОКРИЛЦИ)

 

Anommatus serbicus

 

 

 

Carabidae

Amara (Amara) wuki

 

 

 

(трчуљци)

Bembidion (Bembidionetolitzkya) rhodopense

 

 

 

 

Bembidion (Sinechostictus) kosti

 

 

 

 

Bembidion (Trepanes) maculatum serbicum

 

 

 

 

Biharotrechus reufi

 

 

 

 

Calathus (Calathus) bosnicus

 

 

 

 

Calathus (Neocalathus) albanicu

 

 

 

 

Calosoma (Microcallisthenes) pentheri

 

 

 

 

Calosoma (Microcallisthenes) relictum

 

 

 

 

Carabus (Archicarabus) montivagus velepiticus

 

 

 

 

Carabus (Archicarabus) nemoralis pseudomontivagus

 

 

 

 

Carabus (Chaetocarabus) intricatus montenegrinus

 

 

 

 

Carabus (Chaetocarabus) intricatus starensis

 

 

 

 

Carabus (Eucarabus) ulrichii arrogans

 

 

 

 

Carabus (Eucarabus) ulrichii ceremosnjensis

 

 

 

 

Carabus (Eucarabus) ulrichii fabrizioi

 

 

 

 

Carabus (Eucarabus) ulrichii fastuosus

 

 

 

 

Carabus (Eucarabus) ulrichii gornjakensis

 

 

 

 

Carabus (Eucarabus) ulrichii kucajensis

 

 

 

 

Carabus (Eucarabus) ulrichii nastasi

 

 

 

 

Carabus (Eucarabus) ulrichii pernix

 

 

 

 

Carabus (Eucarabus) ulrichii pseudoarrogans

 

 

 

 

Carabus (Eucarabus) ulrichii rhilensis

 

 

 

 

Carabus (Eucarabus) ulrichii transdiernae

 

 

 

 

Carabus (Eucarabus) ulrichii werneri

 

 

 

 

Carabus (Megodontus) caelatus sarajevoensi

 

 

 

 

Carabus (Megodontus) croaticus babinjensis

 

 

 

 

Carabus (Megodontus) croaticus bosiljcici

 

 

 

 

Carabus (Megodontus) croaticus kraetschmeri

 

 

 

 

Carabus (Megodontus) croaticus ljubetensis

 

 

 

 

Carabus (Megodontus) violaceus azurescens

 

 

 

 

Carabus (Megodontus) violaceus krajnensis

 

 

 

 

Carabus (Megodontus) violaceus merditanus

 

 

 

 

Carabus (Megodontus) violaceus rilvensis

 

 

 

 

Carabus (Megodontus) violaceus scombrosensis

 

 

 

 

Carabus (Megodontus) violaceus scordiscus

 

 

 

 

Carabus (Megodontus) violaceus shardaghensis

 

 

 

 

Carabus (Megodontus) violaceus shljebensis

 

 

 

 

Carabus (Morphocarabus kollari semetricus

 

 

 

 

Carabus (Morphocarabus) curtulus

 

 

 

 

Carabus (Morphocarabus) curtulus cerensis

 

 

 

 

Carabus (Morphocarabus) curtulus koshanini

 

 

 

 

Carabus (Morphocarabus) curtulus tarensis

 

 

 

 

Carabus (Morphocarabus) praecellens

 

 

 

 

Carabus (Morphocarabus) scheidleri versicolor

 

 

 

 

Carabus (Morphocarabus) scheidleri simulator

 

 

 

 

Carabus (Pachystus)hungaricus frivaldskzanus

 

 

 

 

Carabus (Tachypus) cancellatus apfelbecki

 

 

 

 

Carabus (Tachypus) cancellatus balcanicus

 

 

 

 

Carabus (Tachypus) cancellatus hypsobius

 

 

 

 

Carabus (Trachycarabus) scabriusculus bulgarus

 

 

 

 

Curcicia bolei

 

 

 

 

Deltomerus (Deltomerus) nopcsai

 

 

 

 

Deltomerus (Paradeltomerus) paradoxus paradoxus

 

 

 

 

Dicropterus brevipennis serbicus

 

 

 

 

Duvalius (Biharotrechus) reufi

 

 

 

 

Duvalius (Duvalius) leonhardi matejkai

 

 

 

 

Duvalius (Duvalius) sturanyi

 

 

 

 

Duvalius (Neoduvalius) guidononveilleri

 

 

 

 

Harpalus serbicus

 

 

 

 

Javorella javorensis

 

 

 

 

Javorella suvoborensis

 

 

 

 

Molops (Molops) albanicus

 

 

 

 

Molops (Molops) alpestris

 

 

 

 

Molops (Molops) alpestris imitator

 

 

 

 

Molops (Molops) alpestris vlasuljensis

 

 

 

 

Molops (Molops) apfelbecki

 

 

 

 

Molops (Molops) curtulus cakorensis

 

 

 

 

Molops (Molops) osmanlis

 

 

 

 

Molops (Molops) piceus balcanicus

 

 

 

 

Molops (Molops) robustus parallelus

 

 

 

 

Molops (Molops) robustus robustus

 

 

 

 

Molops (Molops) rufipes klisuranus

 

 

 

 

Molops (Molops) rufipes rufipes

 

 

 

 

Molops (Molops) rufus

 

 

 

 

Molops (Molops) simplex simplex

 

 

 

 

Molops (Stenochoromus) montenegrinus koprivnikensis

 

 

 

 

Nebria (Alpaeus) attemsi

 

 

 

 

Nebria (Alpaeus) bosnica prokletiensis

 

 

 

 

Nebria (Alpaeus) bosnica sturanyi

 

 

 

 

Nebria (Alpaeus) dahlii velebitica

 

 

 

 

Nebria (Alpaeus) ganglbaueri ganglbaueri

 

 

 

 

Nebria (Alpaeus) speiseri

 

 

 

 

Nebria (Alpaeus) telekiana

 

 

 

 

Omphreus (Omphreus) bischoffi

 

 

 

 

Omphreus (Omphreus) gracilis

 

 

 

 

Omphreus (Omphreus) morio albanicus

 

 

 

 

Omphreus (Omphreus) morio serbicus

 

 

 

 

Omphreus (Omphreus) ovcarensis

 

 

 

 

Omphreus (Omphreus) serbooccidentalis

 

 

 

 

Paraduvalius devojensis

 

 

 

 

Paraduvalius georgevitchi

 

 

 

 

Paraduvalius stankovitchi

 

 

 

 

Paraduvalius winkleri

 

 

 

 

Pheggomisetes globiceps

 

 

 

 

Pheggomisetes ninae

 

 

 

 

Poecilus (Poecilus) rebeli

 

 

 

 

Pterosichus (Pterostichus) lumensis ljubetensis

 

 

 

 

Pterostichus (Feronidius) serbicus

 

 

 

 

Pterostichus (Platypterinus) ottomanus ottomanus

 

 

 

 

Pterostichus (Pterostichus) pentheri

 

 

 

 

Pterostichus (Pterostichus) reiseri

 

 

 

 

Rascioduvalius cvijici

 

 

 

 

Rascioduvalius stopicensis

 

 

 

 

Rascioduvalius zlatiborensis

 

 

 

 

Serboduvalius dragacevensis

 

 

 

 

Serboduvalius starivlahi

 

 

 

 

Synuchidius ganglbaueri

 

 

 

 

Tapinopterus (Tapinopterus) kaufmanni winkleri

 

 

 

 

Tapinopterus (Tapinopterus) kaufmanni kaufmanni

 

 

 

 

Tapinopterus (Tapinopterus) miridita miridita

 

 

 

 

Trechus (Trechus) irenis

 

 

 

 

Trechus albanicus

 

 

 

 

Trechus babinjensis

 

 

 

 

Trechus cardioderus transdanubiensis

 

 

 

 

Trechus centralis

 

 

 

 

Trechus kobingeri

 

 

 

 

Trechus priapus medius

 

 

 

 

Trechus priapus serbicus

 

 

 

 

Trechus pulchellus koprivnicensis

 

 

 

 

Trechus pulchellus ventriosus

 

 

 

 

Trechus subnotatus ljubetensis

 

 

 

 

Zabrus (Pelor) albanicus albanicus

 

 

 

 

Zabrus (Pelor) albanicus latifianus

 

 

 

 

Zabrus (Pelor) angusticollis

 

 

 

 

Zabrus (Pelor) balcanicus rhodopensis

 

 

 

Cerambycidae

(стрижибубе)

Cerambyx cerdo

Храстова стрижибуба

 

 

 

Exocentrus stierlini

 

 

 

 

Morimus funereus

Букова стрижибуба

 

 

 

Pedestredorcadion ljubetense

 

 

 

 

Pilemia tigrina

 

 

 

 

Rosalia alpina

Алпска стрижибуба

 

 

 

Theophilea subcylindricollis

 

 

 

Cetoniidae

Osmoderma eremita

 

 

 

Coccinellidae

Adalia bipunctata

 

 

 

(бубамаре)

Anatis ocellata

 

 

 

 

Exochomus quadripustulatus

 

 

 

Cucujidae

Cucujus cinnaberinus

 

 

 

Curculionidae

Argoptochus viridilimbatus

 

 

 

(сурлаши)

Barypeithes (Exomias) noesskei

 

 

 

 

Dodecastichus cirrogaster

 

 

 

 

Graptus rhodopensis

 

 

 

 

Graptus shardaghensis

 

 

 

 

Graptus triguttatus balcanicus

 

 

 

 

Otiorhynchus (Cryphiphoroides) ganglbaueri

 

 

 

 

Otiorhynchus (Cryphiphoroides) mendax

 

 

 

 

Otiorhynchus (Elechranus) relictus

 

 

 

 

Otiorhynchus (Elechranus) splendidus

 

 

 

 

Otiorhynchus (Ergiferanus) kopaonicensis

 

 

 

 

Otiorhynchus (Ergiferanus) solitarius

 

 

 

 

Otiorhynchus (Ergiferanus) tanycerus

 

 

 

 

Otiorhynchus (Mesaniomus) cirrhocnemis

 

 

 

 

Otiorhynchus (Mesaniomus) prisrensis

 

 

 

 

Otiorhynchus (Otiolehus) inunctus

 

 

 

 

Otiorhynchus (Pendragon) serbicus

 

 

 

 

Otiorhynchus (Pirostovedus) bosnicus obtusidens

 

 

 

 

Otiorhynchus (Prilisvanus) albanicus albanicus

 

 

 

 

Otiorhynchus (Prilisvanus) albanicus torosus

 

 

 

 

Otiorhynchus (Prilisvanus) cymophanus

 

 

 

 

Otiorhynchus (Prilisvanus) lumensis

 

 

 

 

Otiorhynchus (Prilisvanus) malissorum

 

 

 

 

Otiorhynchus (Provadilus) liliputanus

 

 

 

 

Otiorhynchus (Stupamacus) krueperi armipes

 

 

 

 

Otiorhynchus (Stupamacus) macedonicus conorhynchus

 

 

 

 

Otiorhynchus (Stupamacus) shardaghensis

 

 

 

 

Phyllobius (Metaphyllobius) ganglbaueri

 

 

 

 

Plinthus (Plinthomeleus) dardanicus

 

 

 

 

Plinthus (Plinthus) setosus

 

 

 

 

Sciaphobus (Neosciaphobus) balcanicus

 

 

 

 

Sciaphobus (Neosciaphobus) scheibeli

 

 

 

 

Ubychia ellipsoidalis

 

 

 

Dynastidae

Oryctes nasicornis

Носорожац

 

 

Dytiscidae

Graphoderus bilineatus

 

 

 

 

Potamonectus macedonicus

 

 

 

Leiodidae

Bathyscidius comottiorum

 

 

 

 

Bathyscidius serbicus

 

 

 

 

Kosaniniella javorensis

 

 

 

 

Magdelainella (Magdelainella) serbica

 

 

 

 

Magdelainella (Magdelainella) hussoni

 

 

 

 

Magdelainella (Magdelainella) nonveilleri

 

 

 

 

Magdelainella (Magdelainella) orientalis

 

 

 

 

Magdelainella (Derveniella) stevanovici

 

 

 

 

Magdelainella bozidarcurcici

 

 

 

 

Magdelainella hussoni

 

 

 

 

Magdelainella milojebrajkovici

 

 

 

 

Magdelainella mucanjensis

 

 

 

 

Magdelainella nikolateslai

 

 

 

 

Magdelainella winkleri

 

 

 

 

Magdelainella zivojindjordjevici

 

 

 

 

Pholeuonopsis cvijici

 

 

 

 

Pholeuonopsis (Pholeuonopsis) magdelainei

 

 

 

 

Pholeuonopsis zlatiborensis

 

 

 

 

Proleonhardella hirtella

 

 

 

 

Remyella javorensis

 

 

 

 

Remyella raskae

 

 

 

 

Serboleonhardella remyi

 

 

 

 

Remyella scaphoides borensis

 

 

 

 

Remyella scaphoides droveniki

 

 

 

 

Remyella scaphoides hussoni

 

 

 

 

Remyella scaphoides propiformis

 

 

 

 

Remyella scaphoides scaphoides

 

 

 

Lucanidae

(јеленци)

Lucanus (Lucanus) cervus

Јеленак

 

 

Scarabaeidae

Onthophagus (Furconthophagus) furcatus

Мали балегар

 

 

 

Scydmaenidae

Nanophthalmus nonveilleri

 

 

 

 

Nanophthalmus serbicus

 

 

 

 

Ablepton jugatus

 

 

 

 

Ablepton tumanense

 

 

 

 

Leptomastax mehadiensis cisdanubiensis

 

 

 

Silphidae

Necrodes littoralis

 

 

 

 

Nicrophorus germanicus

 

 

 

Staphylinidae

Amauronyx caudatus

 

 

 

(краткокрилци)

Bryaxis blacensis

 

 

 

 

Bryaxis beroni

 

 

 

 

Dicentrius stevanovici

 

 

 

 

Egeotyphlus (Egeotyphlus) zecevici

 

 

 

 

Lathrobium anophthalmum anophthalmum

 

 

 

 

Lathrobium anophthalmum stolense

 

 

 

 

Lathrobium bosnicum obenbergeri

 

 

 

 

Lathrobium coecum

 

 

 

 

Lathrobium cooteri

 

 

 

 

Lathrobium gracilior

 

 

 

 

Lathrobium graniticole

 

 

 

 

Lathrobium hlavaci

 

 

 

 

Lathrobium irenae

 

 

 

 

Lathrobium kopaonicanum

 

 

 

 

Lathrobium knirschi

 

 

 

 

Lathrobium matilei

 

 

 

 

Lathrobium ovcarense

 

 

 

 

Lathrobium scardicum

 

 

 

 

Leptusa jeanneli

 

 

 

 

Leptusa kosmajensis

 

 

 

 

Leptusa serbica

 

 

 

 

Ophthalmoniphetodes suvae

 

 

 

 

Protamaurops serbicus

 

 

 

Tenebrionidae

Tentyria frivaldszkii

 

 

DIPTERA

Psychodidae

Mormia (Mormia) ivankae

 

 

(ДВОКРИЛЦИ)

 

Panimerus serbicus

 

 

 

Syrphidae

Anasimyia contracta

 

 

 

(осолике муве)

Arctophila superbiens

 

 

 

 

Chalcosyrphus piger

 

 

 

 

Chalcosyrphus rufipes

 

 

 

 

Chalcosyrphus valgus

 

 

 

 

Chamaesyrphus escorialensis

 

 

 

 

Cheilosia balkana

 

 

 

 

Cheilosia alba

 

 

 

 

Cheilosia griseifacies

 

 

 

 

Cheilosia insignis

 

 

 

 

Cheilosia melanura rubra

 

 

 

 

Cheilosia schnabli

 

 

 

 

Chrysotoxum lineare

 

 

 

 

Epistrophella coronata

 

 

 

 

Eumerus argyropus

 

 

 

 

Eumerus basalis

 

 

 

 

Eumerus sinuatus

 

 

 

 

Eumerus tauricus

 

 

 

 

Heringia larusi

 

 

 

 

Lejops vittata

 

 

 

 

Melanogaster curvistylus

 

 

 

 

Merodon crassifemoris

 

 

 

 

Merodon desuturinus

 

 

 

 

Merodon haemorrhoidalis

 

 

 

 

Orthonevra gemmula

 

 

 

 

Orthonevra montana

 

 

 

 

Pipizella zloti

 

 

 

 

Psarus abdominalis

 

 

 

 

Psilota nana

 

 

 

 

Sphegina sublatifrons

 

 

 

 

Sphiximorpha binominata

 

 

 

 

Sphiximorpha subsessilis

 

 

 

 

Trichopsomyia lucida

 

 

EPHEMEROPTERA

Baetidae

Baetis melanonyx

 

 

(ЈЕДНОДНЕВКЕ)

 

Baetis pavidus

 

 

 

Heptageniidae

Epeorus yougoslavicus

 

 

 

Palingeniidae

Palingenia longicauda

 

 

HYMENOPTERA

Braconidae

Neurocrassus serbicus

 

 

(ОПНОКРИЛЦИ)

 

Orgilus vasici

 

 

 

Chalcididae

Neochalcis osmicida

 

 

 

Encyrtidae

Amicroterys jugoslavicus

 

 

 

Formicidae

Formica (Formica) rufa

Риђи шумски мрав

 

 

(мрави)

Myrmica sabuleti

 

 

 

 

Myrmica scabrinodis

 

 

 

Mutillidae

Myrmosa moesica

 

 

 

Pteromalidae

Nedinotus beogradensis

 

 

 

 

Halticopterella slavica

 

 

 

Torymidae

Megastigmus synophri

 

 

LEPIDOPTERA

Hesperiidae

Pyrgus sidae

Липицина хесперида

 

(ЛЕПТИРИ)

(лептири - скелари)

Pyrgus andromedae

Алпијска хесперида

 

 

 

Spialia phlomidis

Сребрна хесперида

 

 

Lycaenidae

Glaucopsyche (Iolana) iolas

Пуцавац

 

 

 

Lycaena dispar

Велики дукат

 

 

 

Maculinea alcon

Мали пегавац

 

 

 

Maculinea arion

Велики пегавац

 

 

 

Plebeius (Aricia) anteros

Алпијски плавац

 

 

 

Plebeius (Plebeius) argyrognomon

Блистави плавац

 

 

 

Plebeius (Vacciniina) optilete

Боровничар

 

 

 

Polyommatus eroides

Планински плавац

 

 

 

Pseudophilotes bavius

Загасити плавац

 

 

 

Pseudophilotes vicrama

Душицин плавац

 

 

 

Satyrium acaciae

Мали репкар

 

 

 

Satyrium w-album

Шумски репкар

 

 

 

Thecla betulae

Брезов дукат

 

 

Nymphalidae

Apatura ilia

Мали преливац

 

 

 

Apatura iris

Модри преливац

 

 

 

Apatura metis

Панонски плавац

 

 

 

Argynnis (Pandoriana) pandora

Пандорина седефица

 

 

 

Boloria (Clossiana) selene

Бисерна седефица

 

 

 

Boloria (Clossiana) titania

Титаниа

 

 

 

Brenthis ino

Инова седефица

 

 

 

Coenonympha gardetta

Алпијска ценонимфа

 

 

 

Erebia alberganus

Старопланинска еребија

 

 

 

Erebia gorge

Загасита еребија

 

 

 

Erebia manto

Проклетијска еребија

 

 

 

Erebia orientalis

Самотна еребија

 

 

 

Erebia rhodopensis

Родопска еребија

 

 

 

Esperarge climene

Тимочки решеткар

 

 

 

Euphydryas maturna

Жути шаренац

 

 

 

Hipparchia (Parahipparchia) volgensis

Балканска хипархија

 

 

 

Limenitis populi

Велики тополњак

 

 

 

Lopinga achine

Драганин окаш

 

 

 

Melanargia larissa

Балканска шах-табла

 

 

 

Melitaea aurelia

Златни шаренац

 

 

 

Melitaea diamina

Мрки шаренац

 

 

 

Nymphalis antiopa

Краљевски плашт

 

 

 

Nymphalis vaualbum

Мрки многобојац

 

 

 

Nymphalis xanthomelas

Жутоноги многобојац

 

 

 

Polygonia egea

Војишничар

 

 

 

Satyrus ferula

Велики сатир

 

 

Papilionidae

Papilio machaon

Ластин репак

 

 

(лептири-ластини

Parnassius apollo

Аполон

 

 

репци)

Parnassius mnemosyne

Мнемозине

 

 

 

Zerynthia polyxena

Ускршњи лептир

 

 

Pieridae

Colias caucasica

Кавкаски поштар

 

 

(лептири - купусари)

Colias myrmidone

Зановетак

 

 

 

Euchloe (Euchloe) ausonia

Чипкасти белац

 

 

 

Leptidea morsei

Фрушкогорски белац

 

 

 

Pieris brassicae

Велики купусар

 

NEUROPTERA

Myrmeleontidae

Myrmeleon formicarius

Мрављи лав

 

(МРЕЖОКРИЛЦИ)

(мрављи лавови)

Palpares libelluloides

Медитерански мрављи лав

 

 

Ascalaphidae

Libelloides macaronius

 

 

ORTHOPTERA

Acrididae

Acrida ungarica ungarica

Панонски скакавац

 

(ПРАВОКРИЛЦИ)

(скакавци)

Chorthippus oschei

 

 

 

 

Chrysochraon dispar

 

 

 

 

Stethophyma grossum

 

 

 

Bradyporidae

(зрикавци)

Callimenus macrogaster

 

 

 

Empusidae

Empusa fasciata

Ћубаста богомољка

 

 

Myrmecophilidae

(попци мравољупци)

Myrmecophilus nonveilleri

 

 

 

Phaneropteridae

Andreiniimon nuptialis

 

 

 

(зрикавци)

Poecilimon ornatus

 

 

 

Rhaphidophoridae

Troglophilus serbicus

 

 

 

(пећински зрикавци)

Troglophilus brevicauda

 

 

 

Tettigonidae

Gampsocleis abbreviata

 

 

 

(зрикавци)

Gampsocleis glabra

 

 

 

 

Onconotus servillei

 

 

 

 

Pholidoptera aptera aptera

 

 

 

 

Pholidoptera transsylvanica

 

 

 

 

Platycleis (Montana) montana milae

 

 

 

 

Platycleis (Tessellana) veyseli

 

 

 

 

Saga pedo

Грабљива кобилица

 

 

 

Tettigonia cantans

 

 

PLECOPTERA

Nemouridae

Nemoura cambrica

 

 

 

 

Protonemura lateralis

 

 

 

 

Protonemura meyeri

 

 

 

 

Protonemura praecox

 

 

 

Perlidae

Dinocras megacephala

 

 

 

 

Marthamea vitripennis

 

 

 

Taeniopterygidae

Taeniopteryx hubaulti

 

 

 

 

Taeniopteryx nebulosa

 

 

TRICHOPTERA

Beraeidae

Beraeodes minutus

 

 

 

Goeridae

Lithax niger

 

 

 

Helicopsychidae

Helicopsyche bacescui

 

 

 

Limnephilidae

Allogamus auricollis

 

 

 

 

Drusus discolor

 

 

 

 

Drusus serbicus

 

 

 

Rhyacophilidae

Rhyacophila obtusa

 

 

 

Uenoidae

Thremma anomalum

 

 

MALACOSTRACA

РЕД

ПОРОДИЦА

ВРСТА

Научни назив

ВРСТА

Српски назив

НАПОМЕНА

AMPHIPODA

Bogidiellidae

Bogidiella skopljensis

 

 

 

Niphargidae

Niphargus adbiptus

 

 

 

 

Niphargus deelemanae

 

 

 

 

Niphargus hrabei

 

 

 

 

Niphargus stygius remyi

 

 

 

 

Niphargus tauri kragujevensis

 

 

 

 

Niphargus valachicus

 

 

DECAPODA

Astacidae

Astacus astacus

 

 

 

 

Austropotamobius torrentium

 

 

ISOPODA

Asellidae

Proasellus anophthalmus serbicus

 

 

 

 

Proasellus slavus serbiae

 

 

 

 

Proasellus slavus zeii

 

 

 

Cirolanidae

Sphaeromides serbica

 

 

 

Microparasellidae

Microcharon profundalis beranensis

 

 

 

 

Microcharon profundalis kosovensis

 

 

 

 

Microcharon profundalis profundalis

 

 

 

Stenasellidae

Protelsonia gjorgjevici gjorgjevici

 

 

 

 

Protelsonia gjorgjevici crmnicus

 

 

 

Trichoniscidae

Alpioniscus metohicus

 

 

 

 

Hyloniscus kopaonicensis

 

 

 

 

Hyloniscus kossovensis

 

 

 

 

Hyloniscus stankovici

 

 

 

 

Macedoniscus metohicus

 

 

 

 

Microtitanethes licodrensis

 

 

 

 

Trichoniscoides mladeni

 

 

 

 

Trichoniscus bogovinae

 

 

 

 

Trichoniscus bononiensis

 

 

 

 

Trichoniscus buturovici

 

 

 

 

Trichoniscus licodrensis

 

 

 

 

Trichoniscus naissensis

 

 

 

 

Trichoniscus pancici

 

 

 

 

Trichoniscus serbicus

 

 

 

 

Trichoniscus serboorientalis

 

 

 

 

Trichoniscus sotirovi

 

 

 

 

Trichoniscus timocensis

 

 

MOLLUSCA - МЕКУШЦИ

BIVALVIA - ШКОЉКЕ

РЕД

ПОРОДИЦА

ВРСТА

Научни назив

ВРСТА

Српски назив

НАПОМЕНА

UNIONOIDA

Unionidae

(речне шкољке)

Unio crassus

Речна шкољка

 

GASTROPODA - ПУЖЕВИ

РЕД

ПОРОДИЦА

ВРСТА

Научни назив

ВРСТА

Српски назив

НАПОМЕНА

NEOTAENIOGLOSSA

Bythinellidae

Bythinella drimica alba

 

 

 

 

Bythinella nonveilleri

Слатководни пужић

 

 

 

Bythinella opaca luteola

 

 

 

 

Bythinella pesterica

Слатководни пужић

 

 

 

Bythinella serborientalis

 

 

 

 

Iglica (Raphica) illyrica

 

 

 

 

Lithoglyphus apertus

 

 

PULMONATA

Chondrinidae

Chondrina spelta serbica

 

 

 

Clausiliidae

(вретенца)

Balea (Alinda) biplicata balcanica

 

 

 

 

Balea (Alinda) biplicata pancici

 

 

 

 

Balea (Alinda) biplicata urosevici

 

 

 

 

Balea (Alinda) biplicata vlasinensis

 

 

 

 

Balea (Alinda) pancici

 

 

 

 

Balea (Balea) perversa

 

 

 

 

Balea (Alinda) wagneri stojicevici

 

 

 

 

Laciniaria pygmea

 

 

 

 

Bulgarica (Bulgarica) moellendorffi moellendorffi

 

 

 

 

Bulgarica (Bulgarica) moellendorffi banjana

 

 

 

 

Bulgarica (Pavlovicia) pavlovici pavlovici

 

 

 

 

Bulgarica (Pavlovicia) pavlovici purpurascens

 

 

 

 

Bulgarica (Bulgarica) stolii

 

 

 

 

Caringera eximia

 

 

 

 

Herilla bosniensis bosniensis

 

 

 

 

Herilla bosniensis kusceri

 

 

 

 

Herilla bosniensis semistriata

 

 

 

 

Herilla jabucica excedens

 

 

 

 

Herilla ziegleri accedens

 

 

 

 

Herilla ziegleri amaliae

 

 

 

 

Herilla ziegleri jaeckeli

 

 

 

 

Herilla ziegleri limana

 

 

 

 

Herilla ziegleri rascana

 

 

 

 

Herilla ziegleri tarensis

 

 

 

 

Macedonica frauenfeldi occidentalis

 

 

 

 

Macedonica frauenfeldi frauenfeldi

 

 

 

 

Macedonica frauenfeldi moellendorffii

 

 

 

 

Macedonica frauenfeldi pavloviciana

 

 

 

 

Macedonica pirotana

 

 

 

 

Montenegrina janinensis sporadica

 

 

 

 

Vestia (Brabenecia) ranojevici

 

 

 

 

Vestia (Vestiella) roschitzi minima

 

 

 

 

Vestia (Vestiella) roschitzi trigonostoma

 

 

 

Helicidae

Helicigona kollari

 

 

 

 

Helicigona trizona balcanica

 

 

 

 

Helicigona trizona inflata

 

 

 

 

Helicigona trizona ljubetensis

 

 

 

 

Helix (Helix) dormitoris hajlensis

 

 

 

 

Helix (Helix) dormitoris kolaschinensis

 

 

 

 

Helix (Helix) dormitoris stolacensis

 

 

 

 

Helix (Helix) vladica

 

 

 

Helicodontidae

Soósia diodonta

 

 

 

Orientalidae

Belgrandiella bunarbasa

 

 

 

 

Belgrandiella serbica

 

 

 

 

Sarajana apfelbecki driniana

 

 

 

 

Grossuana euxina euxina

 

 

 

 

Grossuana euxina serbica

 

 

 

 

Grossuana euxina remesiana

 

 

 

 

Orientalina curta pivensis

 

 

 

 

Terranigra kosovica

 

 

 

Planorbidae

(тањирасти барски пужеви)

Segmentina nitida

 

 

 

Vertiginidae

Vertigo angustior

 

 

ANNELIDAE - ПРСТЕНАСТЕ ГЛИСТЕ

OLIGOCHAETA

РЕД

ПОРОДИЦА

ВРСТА

Научни назив

ВРСТА

Српски назив

НАПОМЕНА

OPISTHOPORA

Lumbricidae

Cernosvitovia biserialis

 

 

 

 

Cernosvitovia crnicae

 

 

 

 

Cernosvitovia dudichi

 

 

 

 

Cernosvitovia silicata

 

 

 

 

Dendrobaena jastrebensis

 

 

Fungi - ГЉИВЕ

РЕД

ПОРОДИЦА

ВРСТА

Научни назив

ВРСТА

Српски назив

НАПОМЕНА

AGARICALES

 

Agaricaceae

Battarrea phalloides (Dicks.) Pers.

Батареа

 

 

Amanitaceae

Amanita vittadinii (Moretti) Sacc.

Куштрава пупавица

 

 

Entolomataceae

Entoloma bloxamii (Berk. & Broome) Sacc.

Љубичастоплава рудолиска

 

 

Hygrophoraceae

Hygrocybe calyptriformis (Berk. & Broome) Fayod

Ружичаста влазница

 

 

 

Hygrocybe coccineocrenata (P.D. Orton) M.M. Moser

Љускава влажница

 

 

 

Hygrocybe punicea (Fr.) P. Kumm.

Велика влажница

 

 

 

Hygrophorus marzuolus (Fr.) Bres.

Мартовка

 

 

Physalacriaceae

Rhodotus palmatus (Bull.) Maire

Кајсијаста брестовица

 

 

Psathyrellaceae

Panaeolus semiovatus (Sowerby) S. Lundell & Nannf.

Јајаста гнојиштарица

 

 

Strophariaceae

Psilocybe serbica M.M. Moser & E. Horak

Српска балегарица

 

 

Tricholomataceae

Catathelasma imperiale (Fr.) Singer

Царица

 

 

 

Leucopaxillus giganteus (Sowerby) Singer

Левкаста дебелоножица

 

BOLETALES

Boletaceae

Boletus dupainii Boud.

Сјајноцрвени вргањ, дипенов вргањ

 

 

 

Boletus impolitus Fr.

Жутоноги вргањ

 

 

 

Boletus regius Krombh.

Краљевка

 

 

 

Boletus rhodoxanthus (Krombh.) Kallenb.

Жутоцрвени вргањ

 

 

 

Boletus satanas Lenz

Лудара

 

 

 

Leccinellum crocipodium Bresinsky & Manfr. Binder

Жутоноги дедица

 

 

 

Phylloporus rhodoxanthus (Schwein.) Bres.

Листићава вргањица

 

 

 

Strobilomyces strobilaceus (Scop.) Berk.

Црна чупавица, куштрава вргањица

 

GEASTRALES

Geastraceae

Geastrum fornicatum (Huds.) Hook.

Гнездаста звездица

 

 

 

Geastrum melanocephalum (Czern.) V.J. Staněk

Црноглава звездица

 

 

 

Geastrum schmidelii Vittad.

Патуљаста звездица

 

 

 

Myriostoma coliforme (Dicks.) Corda

Мириостома, бронзана звездица

 

PEZIZALES

Pezizaceae

Sarcosphaera coronaria (Jacq.) J. Schröt.

Љубичаста тулипаница

 

PHALLALES

Phallaceae

Mutinus canninus (Huds.) Fr.

Пасији стршак, псећа бестидница

 

 

 

Phallus hadriani Vent.

Пешчарски стршак

 

POLYPORALES

Fomitopsidaceae

Fomitopsis rosea (Alb. & Schwein.) P. Karst.

Ружичаста копитница

 

 

Meruliaceae

Podoscypha multizonata (Berk. & Broome) Pat.

Каранфилка

 

 

Polyporaceae

Hapalopilus croceus (Pers.) Donk

 

 

 

 

Polyporus umbellatus (Pers.) Fr.

Јеленово уво

 

RUSSUALES

Albatrellaceae

Albatrellus ovinus (Schaeff.) Kotl. & Pouzar

Овчје виме

 

 

Hericiaceae

Hericium alpestre Pers.

Јелова брада

 

 

 

Hericium cirrhatum (Pers.) Nikol.

Шкољкаста игличарка

 

 

 

Hericium coralloides (Scop.) Pers.

Букова брада

 

 

 

Hericium erinaceus (Bull.) Pers.

Медвеђа глава

 

 

 

Pycnoporellus alboluteus (Ellis & Everh.) Kotl. & Pouzar

 

 

 

 

Scutiger pes-caprae (Pers.) Bondartsev & Singer

Маглен

 

Lichenes - Лишајеви

РЕД

ПОРОДИЦА

ВРСТА

Научни назив

ВРСТА

Српски назив

НАПОМЕНА

AGYRIALES

Agyriaceae

Trapeliopsis wallrothii (Florke ex Spreng.) Hertel & Gotth. Schneid.

 

 

LECANOROMYCETIDAE

Coniocybaceae

Sclerophora peronella (Ach.) Tibell

 

 

LECANORALES

 

Leprocaulon microscopicum (Vill.) Gams

 

 

 

Parmeliaceae

Alectoria sarmentosa (Ach.) Ach.

 

 

 

 

Cetrelia cetrarioides (Delise ex Duby) W.L. Culb. & C.F. Culb.

 

 

 

 

Evernia divaricata (L.) Ach.

 

 

 

 

Hypogymnia vittata (Ach.) Parrique

 

 

 

 

Letharia vulpina (L.) Hue

 

 

 

 

Menegazzia terebrata (Hoff m.) A. Massal.

 

 

 

 

Parmotrema chinense (Osbeck) Hale & Ahti

 

 

 

 

Tuckneraria laureri (Kremp.) Randlane & A. Thell

 

 

 

 

Usnea longissima (Kremp.) Randlane & A. Thell

 

 

 

 

Usnea scabrata Nyl.

 

 

 

Sphaerophoraceae

Sphaerophorus globosus (Huds.) Vain.

 

 

LICHINALES

Lichinaceae

Lempholemma polyanthes (Bernh.) Malme

 

 

OSTROPALES

Graphidaceae

Graphis elegans (Borrer ex Sm.) Ach.

 

 

 

Thelotremataceae

Thelotrema lepadinum (Ach.) Ach.

 

 

PELTIGERALES

Collemataceae

Collema fragrans (Sm.) Ach.

 

 

 

 

Collema nigrescens (Huds.) DC.

 

 

 

 

Leptogium hildenbrandii (Garov.) Nyl.

 

 

 

 

Leptogium saturninum (Dicks.) Nyl.

 

 

 

 

Leptogium teretiusculum (Wallr.) Arnold

 

 

 

Lobariaceae

Lobaria amplissima (Scop.) Forssell

 

 

 

 

Lobaria scrobiculata (Scop.) DC.

 

 

 

Nephromataceae

Nephroma bellum (Spreng.) Tuck.

 

 

 

Pannariaceae

Fuscopannaria saubinetii (Mont.) P.M. Jorg.

 

 

 

 

Moelleropsis nebulosa (Hoff m.) Gyeln.

 

 

 

 

Pannaria rubiginosa (Ach.) Bory

 

 

 

Peltigeraceae

Peltigera collina (Ach.) Schrad.

 

 

 

 

Peltigera malacea (Ach.) Funck

 

 

 

 

Solorina spongiosa (Sm.) Anzi

 

 

TELOSCHISITALES

Physciaceae

Anaptychia crinalis (Schleich.) Vězda

 

 

 

 

Heterodermia speciosa (Wulfen) Trevis.

 

 

 

 

Physcia biziana (A. Massal.) Zahlbr.

 

 

 

 

Physcia leptalea (Ach.) DC.

 

 

 

 

Physcia tribacia (Ach.) Nyl.

 

 

VERRUCARIALES

Verrucariaceae

Normandina pulchella (Borrer) Nyl.

 

 

FLORA - БИЉКЕ

Bryophyta - Маховине

РЕД

ПОРОДИЦА

ВРСТА

Научни назив

ВРСТА

Српски назив

НАПОМЕНА

ANDREAELES

Andraceae

Andreaea rothii F. Weber & D. Mohr

 

 

BRYALES

Messiaceae

Meesia triquetra (Hook. & Taylor) Ångstr.

 

 

BUXBAUMIALES

Buxbaumiaceae

Buxbaumia viridis (DC.) Brid. ex Moug. & Nestl.

 

 

FUNARIALES

Funariaceae

Entostodon hungaricus (Boros) Loeske

 

 

 

 

Pyramidula tetragona (Brid.) Brid.

 

 

 

Splahnaceae

Splachnum sphaericum Hedw

 

 

 

 

Tayloria froelichiana (Hedw.) Mitt. ex Broth.

 

 

HYPNALES

Brachytheciaceae

Tomentypnum nitens (Hedw.) Loeske

 

 

JUNGERMANNIALES

Scapaniaceae

Scapania aequiloba (Schwägr.) Dumort

 

 

 

 

Scapania lingulata H. Buch

 

 

 

Trichocoleaceae

Trichocolea tomentella (Ehrh.) Dumort.

 

 

LEUCODONTALES

Anomodontaceae

Anomodon rugelii (Müll. Hal.) Keissl.

 

 

MARCHANTIALES

Aytoniaceae

Mannia fragrans (Balb.) Frye & L. Clark

 

 

ORTHOTRICHALES

Orthotrichaceae

Orthotrichum philibertii Venturi

 

 

 

 

Orthotrichum scanicum Grönvall

 

 

POTTIALES

Encalyptaceae

Encalypta serbica Katić

 

 

 

Pottiaceae

Aloina obliquifolia (C. Mull.) Broth.

 

 

 

 

Anoectangium sendtnerianum Bruch & Schimp.

 

 

 

 

Hilpertia velenovskyi (Schiffn.) R. H. Zander

 

 

 

 

Pterygoneurum compactum

 

 

 

 

Pterygoneurum lamellatum (Lindb.) Jur.

 

 

 

 

Pterygoneurum subsessile (Brid.) Jur.

 

 

 

 

Timmiella anomala (Bruch & Schimp.) Limpr.

 

 

SELIGERALES

Seligeriaceae

Trochobryum carniolicum Breidl. & Beck

 

 

SPHAGNALES

Sphagnaceae

Sphagnum sp.

 

****

PTERIDOPHYTA - ПАПРАТЊАЧЕ

РЕД

ПОРОДИЦА

ВРСТА

Научни назив

ВРСТА

Српски назив

НАПОМЕНА

EQUISETALES

Equisetaceae

(раставићи)

Equisetum fluviatile L.

Барски раставић

 

FILICALES

Adianthaceae

Adiantum capillus-veneris L.

Госпина коса, девојачка коса

 

 

 

Notholaena maranthae (L.) Desv.

Пљевика

 

 

Aspleniaceae

Asplenium adulterinum Milde subsp. adulterinum

Слезница

 

 

Dryopteridaceae

Dryopteris affinis (Lowe) Fraser-Jenkins subsp. borreri (Newman) Fraser-Jenkins

 

 

 

 

Dryopteris cristata (L.) A. Gray

Чешљаста папрат

 

 

 

Dryopteris dilatata (Hoffm.) A. Gray

 

 

 

 

Dryopteris submontana (Fraser-Jenkins & Jermy) Fraser-Jenkins

 

 

 

 

Polystichum braunii (Spenner) Fee

 

 

 

Thelypteridaceae

Phegopteris connectilis (Michx.) Watt

 

 

 

 

Oreopteris limbosperma (Bellardii ex All.) J. Holub

Горска папрат

 

 

 

Thelypteris palustris Schott subsp. palustris

Барска папрат

 

 

Woodsiaceae

Cystopteris alpina (Lam.) Desv.

 

 

 

 

Cystopteris montana (Lam.) Desv.

 

 

 

 

Matteucia struthiopteris (L.) Tod.

Нојева папрат

 

LYCOPODIALES

Lycopodiaceae

(пречице)

Diphasiastrum alpinum (L.) J. Holub

Алпска пречица

 

 

 

Diphasiastrum complanatum (L.) J. Holub

Спљоштена пречица

 

 

 

Lycopodium annotinum L. subsp. annotinum

Лањска пречица

 

 

 

Lycopodium clavatum L. subsp. clavatum

Пречица

 

MARSILEALES

Marsileaceae

Marsilea quadrifolia L.

Четворолисна водена папрат, разноротка

 

 

 

Pilularia globulifera L.

Лоптарка

 

OPHIOGLOSSALES

Ophioglossaceae

Botrychium multifidum (S. G. Gmelin) Rupr.

Раздељени папратник

 

Spermatophyta - семењаче

РЕД

ПОРОДИЦА

ВРСТА

Научни назив

ВРСТА

Српски назив

НАПОМЕНА

ARISTOLOCHIALES

Aristolochiaceae

Aristolochia merxmuelleri Greuter & E. Mayer

 

 

CAMPANULALES

Asteraceae

(Composite)

Achillea alexandri-regis Bornm. & Rudski

Хајдучка трава краља Александра

 

 

(главочике)

Achillea chrysocoma Friv.

 

 

 

 

Achillea pindicola Hausskn. subsp. corabensis (Heimerl) Greuter

 

 

 

 

Achillea ochroleuca Ehrh.

 

 

 

 

Achillea pseudopectinata Janka

 

 

 

 

Achillea ptarmica L.

 

 

 

 

Amphoricarpos autariatus Blečić & E. Mayer

 

 

 

 

Artemisia austriaca Jacq.

 

 

 

 

Artemisia  pancicii Danihelka & Marhold

Панчићев пелен

 

 

 

Carduus ramosissimus Pančić

 

 

 

 

Centaurea derventana Vis. & Pančić

 

 

 

 

Centaurea finazzeri Adamović

 

 

 

 

Centaurea graeca Griseb.

 

 

 

 

Centaurea melanocephala Pančić

 

 

 

 

Centaurea ognjanoffii Urum.

 

 

 

 

Centaurea orientalis L.

 

 

 

 

Centaurea scabiosa L. subsp. sadleriana (Janka) Ascherson & Graebner

 

 

 

 

Centaurea tauscheri A. Kerner

 

 

 

 

Cirsium boujartii (Piller & Mitterp.) Schultz-Bip. subsp. boujartii

 

 

 

 

Cirsium brachycephalum Juratzka

Слатинска паламида

 

 

 

Cirsium heterophyllum (L.) Hill

 

 

 

 

Cirsium heterotrichum Pančić

Панчићева паламида

 

 

 

Cirsium tymphaeum Hausskn.

 

 

 

 

Cirsium waldsteinii Rouy

 

 

 

 

Crepis baldaccii Halácsy subsp. albanica Jáv.

 

 

 

 

Crepis bertiscea Jáv.

 

 

 

 

Crepis macedonica Kitanov

 

 

 

 

Crepis pannonica (Jacq.) K. Koch subsp. pannonica

 

 

 

 

Doronicum hungaricum Reichenb. fil.

Мађарски вепровац

 

 

 

Doronicum orientale Hoffm.

 

 

 

 

Erigeron epiroticus (Vierh.) Halácsy

 

 

 

 

Galatella villosa (L.) Reichenb. fil.

 

 

 

 

Helichrysum arenarium (L.) Moench subsp. arenarium

Пешчарско смиље

 

 

 

Helichrysum DC. plicatum subsp. plicatum

 

 

 

 

Hieracium albopellitum (Zahn) Niketić

 

 

 

 

Hieracium amphithales K. Malý & Zahn

 

 

 

 

Hieracium andrasovszkyi Zahn subsp. cremnophilum O. Behr, E. Behr & Zahn

 

 

 

 

Hieracium andrasovszkyi Zahn subsp. doerfleri Hayek & Zahn

 

 

 

 

Hieracium andrasovszkyi Zahn subsp. kobilicanum O. Behr, E.Behr & Zahn

 

 

 

 

Hieracium auritum Arv.-Touv.

 

 

 

 

Hieracium balkanum Pančić

 

 

 

 

Hieracium bertisceum Niketić

 

 

 

 

Hieracium bifidum Hornem. subsp. pallescentisimile O. Behr, E. Behr & Zahn

 

 

 

 

Hieracium bifidum Hornem. subsp. stolanum Zahn

 

 

 

 

Hieracium bjeluschae K. Malý & Zahn subsp. tommasiniiforme Schaeffer & Zahn

 

 

 

 

Hieracium bulgaricum Freyn

 

 

 

 

Hieracium bupleuroides C. C. Gmelin subsp. malacosericeum Rech. fil. & Zahn

 

 

 

 

Hieracium coloriscapum Rohlena & Zahn subsp. stenopyllophorum O. Behr, E. Behr & Zahn

 

 

 

 

Hieracium djimilense Boiss. & Balansa subsp. brachytrichoiphyes O. Behr, E. Behr & Zahn

 

 

 

 

Hieracium djimilense Boiss. & Balansa subsp. cordatifrons Zahn

 

 

 

 

Hieracium durmitoricum (Rohlena & Zahn) Niketić

 

 

 

 

Hieracium erythrocarpum Peter subsp. aculeatissimum Zahn

 

 

 

 

Hieracium erythrocarpum Peter subsp. kurvalae Rech. fil. & Zahn

 

 

 

 

Hieracium gaudryi Boiss. & Orph. subsp. cernyanum Hayek & Zahn

 

 

 

 

Hieracium gaudryi Boiss. & Orph. subsp. hayekianum Dörfler & Zahn

 

 

 

 

Hieracium grossianum Zahn subsp. schefferianum Zahn

 

 

 

 

Hieracium guentheri-beckii Zahn subsp. portentosum Hayek & Zahn

 

 

 

 

Hieracium guglerianum Zahn subsp. telekianum Kümmerle & Zahn

 

 

 

 

Hieracium heldreichii Boiss. subsp. pseudopilosissimum Zahn

 

 

 

 

Hieracium jankae R. Uechtr. subsp. marmoreiforme Zahn

 

 

 

 

Hieracium jurassicum Griseb. subsp. papyraceum (Zahn) NN

 

 

 

 

Hieracium macrodontoides (Zahn) Zahn subsp. gigantophyllum Zahn

 

 

 

 

Hieracium markovanum Arv.-Touv.

 

 

 

 

Hieracium marmoreum Pančić & Vis. subsp. marmoreum

 

 

 

 

Hieracium marmoreum Pančić & Vis subsp. pavlovicii Nägeli & Peter

 

 

 

 

Hieracium murorum L. subsp. bistricense Zahn

 

 

 

 

Hieracium murorum L. subsp. valdecordatum Zahn

 

 

 

 

Hieracium naegelianum Pančić subsp. ljubotenicum O. Behr, E.Behr & Zahn

 

 

 

 

Hieracium oxyodon Fr. subsp. oxyodon

 

 

 

 

Hieracium pannosum Boiss. subsp. doerflerianum Hayek & Zahn

 

 

 

 

Hieracium pannosum Boiss. subsp. eumecobracchion Hayek

 

 

 

 

Hieracium pannosum Boiss. subsp. trojanum Zahn

 

 

 

 

Hieracium pichleri A. Kerner subsp. adamovicii Sagorski & Zahn

 

 

 

 

Hieracium pichleri A. Kerner subsp. chromoneurum Zahn

 

 

 

 

Hieracium praecox Schultz-Bip. subsp. basilacistum Rech. fil. & Zahn

 

 

 

 

Hieracium pseuderiopus Zahn subsp. nikolae Zahn

 

 

 

 

Hieracium pseudobifidum Schur subsp. caesiopictum (Zahn) Zahn

 

 

 

 

Hieracium pseudobifidum Schur subsp. zljebense (Zahn) Zahn

 

 

 

 

Hieracium pseudosparsum Zahn

 

 

 

 

Hieracium racemosum Willd. subsp. chaetotrichum Zahn

 

 

 

 

Hieracium racemosum Willd. subsp. semigrisescens Zahn

 

 

 

 

Hieracium schefferi Rech. & Zahn

 

 

 

 

Hieracium scheppigianum Freyn subsp. scheppigianum

 

 

 

 

Hieracium sericophyllum Nejčeff & Zahn subsp. acropolioscapum Zahn

 

 

 

 

Hieracium sparsum Friv. subsp. ipekanum Rech. fil. & Zahn

 

 

 

 

Hieracium sparsum Friv. subsp. livadicanum O. Behr, E. Behr & Zahn

 

 

 

 

Hieracium sparsum Friv. subsp. pilosifrons Zahn

 

 

 

 

Hieracium sparsum Friv. subsp. staraeplaninae Zahn

 

 

 

 

Hieracium transiens (Freyn) Freyn

 

 

 

 

Hieracium velenovskyi Freyn

 

 

 

 

Hieracium wiesbaurianum R. Uechtr. subsp. livadicae O. Behr, E. Behr & Zahn

 

 

 

 

Jacobaea othonnae (Bieb.) C. A. Meyer

 

 

 

 

Jacobaea pancicii (Degen) Vladimirov & Raab-Straube

Панчићева жутеница

 

 

 

Klasea lycopifolia (Vill.) A. Löve & D. Löve

 

 

 

 

Klasea radiata (Waldst. & Kit.) A. Löve & D. Löve subsp. radiata

 

 

 

 

Lactuca aurea (Vis. & Pančić) Stebbins

 

 

 

 

Lactuca hispida DC.

 

 

 

 

Leontopodium nivale (Ten.) Huet ex Hand.-Mazz. subsp. alpinum (Cass.) Greuter

Рунолист

 

 

 

Leontopodium nivale (Ten.) Huet ex Hand.-Mazz. subsp. nivale

 

 

 

 

Podospermum purpureum (L.) W. D. J. Koch & Ziz

 

 

 

 

Petasites doerfleri Hayek

 

 

 

 

Rhaponticoides alpina (L.) M. V. Agab. & Greuter

 

 

 

 

Saussurea alpina (L.) DC. subsp. alpina

 

 

 

 

Scorzonera villosa Scop. subsp. villosa

 

 

 

 

Senecio scopolii Hoppe & Hornsch. subsp. scopolii

 

 

 

 

Senecio umbrosus Waldst. & Kit.

Жабља трава

 

 

 

Tanacetum larvatum (Pant.) Hayek

 

 

 

 

Tragopogon floccosus Waldst. et Kit.

 

 

 

Campanulaceae

(звончићи)

Campanula calycialata V. Ranđelović & Zlatković

 

 

 

 

Campanula scutellata Griseb.

 

 

 

 

Campanula secundiflora Vis. & Pančić

 

 

 

 

Campanula thyrsoides L. subsp. thyrsoides

Жути звончић

 

 

 

Edraianthus serbicus (Ker.) Petrović

 

 

 

 

Legousia falcata (Ten.) Fritsch

 

 

 

 

Legousia hybrida (L.) Delarbre

 

 

 

 

Symphyandra wanneri (Rochel) Heuffel

 

 

CELASTRALES

Aquifoliaceae

Ilex aquifolium L.

Зеленика, божиковина

 

 

Buxaceae

Buxus sempervirens L.

 

 

CENTROSPERMAE

Caryophyllaceae

(каранфили)

Cerastium dinaricum Beck & Szysz.

 

 

 

 

Cerastium neoscardicum Niketić

 

 

 

 

Dianthus behriorum Bornm.

 

 

 

 

Dianthus diutinus Kit.

Пешчарски каранфил

 

 

 

Dianthus giganteiformis Borbas subsp. kladovanus (Degen) Soó

 

 

 

 

Dianthus moesiacus Vis. & Pančić

 

 

 

 

Dianthus monadelphus Vent. subsp. pallens (Sm.) Greuter & Burdet

 

 

 

 

Dianthus nitidus Waldst. & Kit. subsp. lakusicii T. Wraber

 

 

 

 

Dianthus scardicus Wettst.

 

 

 

 

Dianthus serotinus Waldst. & Kit.

Дивљи каранфил

 

 

 

Dianthus superbus L. subsp. superbus

Ибришим каранфил

 

 

 

Dianthus trifasciculatus Kit. subsp. trifasciculatus

Троцветни каранфил

 

 

 

Dianthus viridescens G. C. Clementi

 

 

 

 

Dianthus viscidus Bory & Chaub.

 

 

 

 

Gypsophila fastigiata L. subsp. arenaria (Waldst. & Kit.) Domin

Пешчарски шлајер

 

 

 

Heliosperma nikolicii (Seliger & T. Wraber) Niketić & Stevanović

Николићев пуцавац

 

 

 

Heliosperma oliverae Niketić & Stevanović

 

 

 

 

Heliosperma pusillum (Waldst. & Kit.) Hoffmanns subsp. monachorum Niketić & Stevanović

 

 

 

 

Minuartia bulgarica (Velen.) Graebner

 

 

 

 

Minuartia doerfleri Hayek

 

 

 

 

Minuartia hirsuta (Bieb.) Hand.-Mazz. subsp. frutescens (Kit.) Hand.-Mass

 

 

 

 

Saponaria intermedia Simmler

 

 

 

 

Silene echinata Otth

Чекињасти пуцавац

 

 

 

Silene fabarioides Hausskn.

 

 

 

 

Silene multiflora (Waldst. & Kit.) Pers.

Многоцветни пуцавац

 

 

 

Silene schmuckeri Wettst.

 

 

 

 

Silene vallesia L. subsp. graminea (Vis. ex Reichenb.) Nyman

 

 

 

 

Viscaria asterias (Griseb.) Frajman

 

 

 

Chenopodiaceae

(лободе)

Bassia sedoides (Pallas) Ascherson

Базија

 

 

 

Camphorosma monspeliaca L.

 

 

 

 

Salicornia europea L.

Солњача, цаклењача

 

 

 

Salsola soda L.

Солњача

 

 

 

Suaeda pannonica (G. Beck) Ascherson&Graebner

Панонска јурчица, панонска суеда

 

CONIFERALES

Cupressaceae

Juniperus foetidissima Willd.

 

 

 

 

Juniperus sabina L.

 

 

 

Pinaceae

Abies borisii-regis Mattf.

 

 

 

 

Picea omorika (Pančić) Purkyne

Панчићева оморика, оморика

 

 

 

Pinus heldreichii Christ.

Муника

 

 

 

Pinus mugo Turra subsp. mugo

Бор кривуљ

 

 

 

Pinus nigra Arnold subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe

Паласов бор

 

 

 

Pinus peuce Griseb.

Молика

 

CYPERALES

Cyperaceae

(траве оштрице)

Carex limosa L.

Оштрица тресавска

 

 

 

Carex secalina Willd. ex Wahlenb.

Ражена оштрица

 

 

 

Cladium mariscus (L.) Pohl subsp. mariscus

 

 

 

 

Cyperus longus L. subsp. longus

Пероњика

 

 

 

Cyperus pannonicus Jacq.

Панонски слатински шиљ

 

 

 

Cyperus rotundus L. subsp. rotundus

 

 

 

 

Eleocharis parvula (Roemer & Schultes) Link ex Bluff, Nees & Scha

 

 

 

 

Eriophorum gracile Koch ex Roth subsp. gracile

 

 

 

 

Fimbristylis bisumbellata (Forskål) Bubani

 

 

 

 

Schoenoplectus mucronatus (L.) Palla

 

 

 

 

Schoenoplectus tabernaemontani (C. C. Gmelin) Palla

 

 

 

 

Schoenoplectus triqueter (L.) Palla

 

 

DIPSACALES

Dipsacaceae

Cephalaria flava (Sibth. & Sm.) Szabó subsp. flava

Жути праскоч

 

 

 

Cephalaria pastricensis Dörfler & Hayek

 

 

 

 

Knautia  pancicii Szabó

Панчићева удовчица

 

 

 

Knautia sarajevensis (G. Beck) Szabó

 

 

 

 

Scabiosa achaeta Vis. & Pančić

 

 

 

 

Tremastelma palaestinum (L.) Janchen

 

 

 

Valerianaceae

Centranthus longiflorus Steven subsp. junceus (Boiss. & Heldr.) I. B. K. Richardson

 

 

 

 

Valeriana dioica L. subsp. dioica

 

 

 

 

Valerianella muricata (Steven ex Bieb.) J. W. Loudon

 

 

ERICALES

Ericaceae

Arctostaphylos alpinus (L.) Sprengel

 

 

 

 

Calluna vulgaris subsp. vulgaris

Врес, вресак

 

 

 

Loiseleuria procumbens (L.) Desv.

 

 

 

 

Rhododendron ferrugineum L.

Рђасти рододендрон

 

 

Pyrolaceae

(крушчице)

Pyrola chlorantha Swartz

 

 

 

 

Pyrola media Swartz

 

 

 

 

Pyrola minor L. subsp. minor

 

 

 

 

Pyrola rotundifolia L.

Округлолисна крушчица

 

FAGALES

Betulaceae

Alnus alnobetula (Ehrh.) Hartig subsp. alnobetula

Жбунаста јоха

 

 

 

Betula pubescens Ehrh. subsp. carpatica (Willd.) Ascherson & Graebner

Маљава бреза

 

 

Fagaceae

Fagus sylvatica L. subsp. orientalis (Lipsky) Greuter & Burdet

 

 

 

 

Quercus trojana Webb subsp. trojana

Македонски храст, црни цер

 

GENTIANALES

Apocynaceae

Vinca herbacea Waldst. et Kit.

 

 

 

Asclepiadaceae

Vincetoxicum fuscatum (Hornem.) Reichenb. fil. subsp. fuscatum

 

 

 

Gentianaceae

Blackstonia perfoliata (L.) Hudson subsp. perfoliata

Саланчић

 

 

 

Gentiana acaulis L

Велемун, Кохова линцура

 

 

 

Gentiana dinarica G. Beck

 

 

 

 

Gentiana nivalis L.

 

 

 

 

Gentiana pneumonanthe L. subsp. nopcsae (Jáv.) T. Wraber

 

 

 

 

Swertia perennis L.

Пикобојка

 

 

Menyanthaceae

Menyanthes trifoliata L.

Грчица, грки тролист

 

 

Rubiaceae

Asperula doerfleri Wettst.

 

 

 

 

Asperula setulosa Boiss.

 

 

 

 

Asperula tenella Heuffel ex Degen

 

 

 

 

Galium kitaibelianum Schultes & Schultes fil.

Китајбелов брочац

 

 

 

Galium rhodopeum Velen.

 

 

GERANIALES

Euphorbiaceae

Euphorbia angulata Jacq.

 

 

 

(млечике)

Euphorbia montenegrina (Bald.) K. Maly ex Rohlena

 

 

 

Linaceae

Linum elegans Spruner ex Boiss.

 

 

 

 

Linum nodiflorum L.

 

 

 

Zygophylaceae

Peganum harmala L.

Зрнеш, горска рута

 

GRAMINALES

Poaceae

Stipa joannis Čelak.

 

 

 

(траве)

Stipa mayeri Martinovský

 

 

 

 

Stipa pulcherrima C. Koch

Ковиље

 

 

 

Ventenata dubia (Leers) Cosson

 

 

GUTTIFERALES

Hypericaceae

(Gutiferaea)

Hypericum hyssopifolium Chaix

 

 

 

 

Hypericum montbretii Spach

 

 

 

 

Hypericum olympicum L.

 

 

HELOBIAE

Alismataceae

Alisma gramineum Lej.

 

 

 

 

Caldesia parnassiifolia (L.) Parl.

Калдезијева водена боквица

 

 

Juncaginaceae

Triglochin palustre L.

 

 

 

 

Triglochin maritimum L

Морски трозубац

 

 

Potamogetonaceae

Groenlandia densa (L.) Fourr.

 

 

 

 

Potamogeton x zizii Koch ex Roth

 

 

 

 

Potamogeton acutifolius Link

 

 

 

 

Potamogeton nodosus Poiret

 

 

 

 

Potamogeton obtusifolius Mert. & Koch

 

 

 

 

Potamogeton pusillus L. subsp. pusillus

 

 

 

 

Potamogeton trichoides Cham. & Schlecht.

 

 

JUNCALES

Juncaceae

Juncus capitatus Weigel

 

 

 

 

Juncus triglumis L. subsp. triglumis

 

 

LILIFLORAE

Dioscoraceae

Dioscorea balcanica Košanin

Балканска диоскореа

 

 

Iridaceae

Crocus banaticus Gay

 

 

 

(ириси)

Crocus dalmaticus Vis.

 

 

 

 

Crocus olivieri Gay subsp. olivieri

 

 

 

 

Crocus pallasii Goldb. subsp. pallasii

 

 

 

 

Crocus rujanensis Randelovic & D. A. Hill

 

 

 

 

Gladiolus communis L. subsp. communis

 

 

 

 

Gladiolus imbricatus L.

Црепаста гладиола

 

 

 

Gladiolus palustris Gaudin

Барска гладиола

 

 

 

Iris aphylla L. subsp. aphylla

Безлисна перуника

 

 

 

Iris humilis Georgi subsp. arenaria (Waldst. & Kit.) A. Löve & D. Löve

Пешчарска перуника

 

 

 

Iris sibirica L.

Сибирска перуника

 

 

 

Iris sintenisii Janka

 

 

 

 

Iris spuria L. subsp. spuria

Закржљала перуника

 

 

 

Romulea bulbocodium (L.) Sebastiani & Mauri

 

 

 

 

Sisyrinchium bermudiana L.

 

 

 

Liliaceae

(љиљани)

Adenophora liliifolia (L.) Ledeb. ex DC.

Жлездасти звончић, жлездача

 

 

 

Allium atroviolaceum Boiss.

Тамни лук

 

 

 

Allium cyrilli Ten.

 

 

 

 

Allium ericetorum Thore

 

 

 

 

Allium flavum L. subsp. tauricum (Besser ex Reichenb.) K. Richter

 

 

 

 

Allium fuscum Waldst & Kit

Сивосмеђи лук

 

 

 

Allium guttatum Stevan subsp. dalmaticum (A. Kerner ex Janchen) Stearn

 

 

 

 

Allium pallens subsp. tenuiflorum (Ten.) Stearn

 

 

 

 

Allium paniculatum L. subsp. marginatum (Janka) Soó

Металичасти лук

 

 

 

Allium rhodopeum Velen.

 

 

 

 

Asparagus pseudoscaber Grec

 

 

 

 

Asphodeline lutea (L.) Reichenb.

Златоглав

 

 

 

Bulbocodium versicolor (Ker-Gawler) Sprengel

Шафрањика

 

 

 

Colchicum arenarium Waldst. & Kit.

Мразовац пешчарски

 

 

 

Colchicum bivonae Guss.

 

 

 

 

Colchicum macedonicum Košanin

 

 

 

 

Fritillaria macedonica Bornm.

 

 

 

 

Gagea fragifera (Vill.) E. Bayer & G. López

 

 

 

 

Gagea minima (L.) Ker-Gawler

Мало балонче

 

 

 

Lilium carniolicum Bernh. ex Koch subsp. jankae (A. Kerner) Hayek

Јанкин љиљан

 

 

 

Ornithogalum orthophyllum Ten. subsp. orbelicum (Velen.) Zahar.

 

 

 

 

Scilla autumnalis L. subsp. autumnalis

Јесења никсица, позни зумбул

 

 

 

Scilla litardierei Breistr.

Пољска никсица

 

 

 

Tulipa hungarica Borbas

Ђердапска лала

 

 

 

Tulipa scardica Bornm.

Шарпланинска лала

 

 

 

Tulipa serbica Tatić & Krivošej.

 

 

 

 

Veratrum lobelianum Bernh.

Лобелова бела чемерика

 

MALVALES

Malvaceae

(слезови)

Althaea kragujevacensis Pančić

 

 

 

 

Althaea vranjensis Diklic & Nikolic

Врањски слез

 

 

 

Kitaibela vitifolia Willd.

 

 

MICROSPERMAE

Orchidaceae

(орхидеје)

Coeloglossum viride (L.) Hartman subsp. viride

Вучји језик

 

 

 

Corallorrhiza trifida Chatel.

Корални корен

 

 

 

Cypripedium calceolus L.

Госпина папучица

 

 

 

Dactylorhiza cordigera (Fries) Soó subsp. cordigera

Тресавски каћун

 

 

 

Dactylorhiza cordigera (Fries) Soó subsp. bosniaca (G. Beck) Soó

 

 

 

 

Dactylorhiza incarnata (L.) Soó subsp. incarnata

Усколисни каћунак

 

 

 

Dactylorhiza maculata (L.) Soó

Каћунак пегави

 

 

 

Dactylorhiza fistulosa (Moench) Baumann & Künkele

Мајски каћун

 

 

 

Dactylorhiza saccifera (Brongn.) Soó

 

 

 

 

Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser subsp. atrorubens

Тамноцрвена калужђарка

 

 

 

Epipactis atrorubens (Hoffm. ex Bernh.) subsp. borbasii (Soó) Soó

 

 

 

 

Epipactis microphylla (Ehrh.) Swartz

 

 

 

 

Epipactis palustris (L.) Crantz

Барска калужђарка

 

 

 

Epipogium aphyllum Swartz

Надбродац

 

 

 

Goodyera repens (L.) R. Br.

Гудијера

 

 

 

Gymnadenia frivaldii Hampe ex Griseb.

Фривалдијев врањак

 

 

 

Gymnadenia nigra (L.) Reichenb.

Црно смиље

 

 

 

Herminium monorchis (L.) R. Br.

Мачје ухо

 

 

 

Himantoglossum hircinum (L.) Sprengel

Смичак

 

 

 

Listera cordata (L.) R. Br.

Срцасти чопотац

 

 

 

Ophrys apifera Hudson

Пчелица

 

 

 

Ophrys oestrifera Bieb.

Мачково ухо

 

 

 

Ophrys fuciflora (F. W. Schmidt) Moench subsp. fuciflora

Мачково ухо

 

 

 

Ophrys mammosa Desf.

 

 

 

 

Ophrys sicula Tineo

 

 

 

 

Ophrys sphegoides Miller

Шаренбубац мали

 

 

 

Orchis coriophora L. subsp. coriophora

Каћунак смрдљиви

 

 

 

Orchis laxiflora Lam

Каћунак велики

 

 

 

Orchis mascula (L.) L. subsp. mascula

Салеп, каћунак

 

 

 

Orchis mascula (L.) L. subsp. speciosa (Host) Hegi

 

 

 

 

Orchis militaris L.

Каћун

 

 

 

Orchis pallens L.

Каћунак жути, јелењак

 

 

 

Orchis palustris Jacq.

 

 

 

 

Orchis papilionacea L. subsp. papilionacea

Каћунак црвени

 

 

 

Orchis spitzelii Sauter ex Koch

 

 

 

 

Orchis ustulata L.

Медени каћунак

 

 

 

Platanthera chlorantha subsp. chlorantha (Custer) Reichenb.

 

 

 

 

Pseudorchis albida (L.) A. & D. Löve subsp. albida

 

 

 

 

Spiranthes aestivalis (Poiret) L. C. M. Richard

Засучак летњи

 

 

 

Spiranthes spiralis (L.) Chevall.

Засучица, засучак

 

 

 

Traunsteinera globosa (L.) Reichenb.

 

 

MYRTALES

Hippuridaceae

Hippuris vulgaris L.

Борак, мачји реп

 

 

Trapaceae

Trapa annosa M. Jankоvić

Моравски орашак

 

OLEALES

Oleaceae

Forsythia europaea Degen & Bald.

Европска форзиција

 

 

 

Fraxinus pallisiae Wilmott

Длакави пољски јасен

 

PANDANALES

Sparganiaceae

Sparganium natans L.

 

 

 

Typhaceae

Typha minima subsp. minima

Мали рогоз

 

 

 

Typha shuttleworthii Koch & Sonder

Шалтевортов рогоз

 

PLANTAGINALES

Plantaginaceae

Plantago schwarzenbergiana Schur

Шварценбергова боквица

 

PLUMBAGINALES

Plumbaginaceae

Goniolimon incanum (L.) Hepper

Вражемил

 

 

 

Plumbago europaea L.

Блитвина, врањемил

 

POLYGONALES

Polygonaceae

Polygonum albanicum Jáv.

 

 

PRIMULALES

Primulaceae

Anagallis minima (L.) E. H. L. Krause

 

 

 

 

Androsace elongata L.

Издужена мужица

 

 

 

Androsace lactea L. subsp. lactea

 

 

 

 

Hottonia palustris L.

Ребратица, водена јагорчевина

 

 

 

Lysimachia atropurpurea L.

Црвени противак

 

 

 

Primula auricula L.

Ушасти јаглац

 

 

 

Primula halleri Honckeny

 

 

 

 

Soldanella pindicola Hausskn.

Димонијева пасвица

 

RANALES

Nympheaceae

Nuphar lutea (L.) Sm. subsp. lutea

Жути локвањ

 

 

 

Nymphaea alba L.

Бели локвањ

 

 

Paeoniaceae

Paeonia daurica Andrews

Мушки божур

 

 

(божури)

Paeonia officinalis L. subsp. banatica (Rochel) Soó

Банатски божур

 

 

 

Paeonia officinalis L. subsp. officinalis

 

 

 

 

Paeonia peregrina Miller

Косовски божур

 

 

 

Paeonia tenuifolia L.

Усколисни божур

 

 

Ranunculaceae

Aconitum anthora L.

Трајноцветни једић

 

 

(љутићи)

Aconitum toxicum Reichenb. subsp. toxicum

 

 

 

 

Aconitum variegatum (Fischer ex Reichenb.) Gotz subsp. nasutum (Fischer ex Reichenb.) Gotz

Једић

 

 

 

Adonis vernalis L.

Гороцвет

 

 

 

Anemone apennina L.

Апенинска бреберина

 

 

 

Anemone sylvestris L.

Шумска саса, овчје руно

 

 

 

Aquilegia grata F. Maly ex Zimmeter

 

 

 

 

Aquilegia  pancicii Degen

 

 

 

 

Ceratocephala falcata (L.) Pers. subsp. falcata

 

 

 

 

Ceratocephala testiculata (Crantz) Roth

 

 

 

 

Clematis alpina (L.) Miller subsp. alpina

Алпска павит

 

 

 

Consolida uechtritziana (Huth) Soó

 

 

 

 

Eranthis hiemalis (L.) Salisb.

Кукурјак, титра

 

 

 

Helleborus purpurascens Waldst. & Kit.

 

 

 

 

Pulsatilla alpina (L.) Delarbre subsp. apiifolia (Scop.) Nyman

 

 

 

 

Pulsatilla montana (Hoppe) Reichenb.

Планинска саса

 

 

 

Pulsatilla pratensis (L.) Miller

Ливадска саса

 

 

 

Pulsatilla vernalis (L.) Miller

 

 

 

 

Pulsatilla vulgaris Miller subsp. grandis (Wenderoth) Zamels

Крупноцветна саса

 

 

 

Ranunculus aquatilis L.

 

 

 

 

Ranunculus cassubicus L. subsp. cassubicus

 

 

 

 

Ranunculus flabellifolius Heuffel ex Reichenb.

 

 

 

 

Ranunculus illyricus L.

 

 

 

 

Ranunculus incomparabilis Janka

 

 

 

 

Ranunculus lateriflorus DC.

 

 

 

 

Ranunculus lingua L.

Језичасти љутић

 

 

 

Ranunculus ophioglossifolius Vill.

Змијски љутић

 

 

 

Ranunculus paludosus Poiret

 

 

 

 

Ranunculus parviflorus L.

 

 

 

 

Ranunculus rionii Lagger

 

 

 

 

Ranunculus seguieri Vill. subsp. montenegrinus (Halacsy) Tutin

 

 

 

 

Thalictrum alpinum L.

 

 

RHAMNALES

Rhamnaceae

Rhamnus pumila Turra

 

 

RHOADALES

Brassicaceae

(Crucifera)

Alyssum corymbosoides Form.

 

 

 

(крсташице)

Alyssum linifolium Stephan ex Willd.

 

 

 

 

Alyssum montanum L. subsp. serbicum Novak

 

 

 

 

Arabis bryoides Boiss.

 

 

 

 

Arabis nova Vill.

 

 

 

 

Arabis scopoliana Boiss.

 

 

 

 

Armoracia macrocarpa (Waldst. & Kit.) Kit.

 

 

 

 

Aubrieta gracilis Spruner ex Boiss. subsp. scardica (Wettst.) Phitos

 

 

 

 

Aurinia rupestris (Heynh.) Cullen & T. R. Dudley

 

 

 

 

Barbarea vulgaris R. Br. subsp. lepuznica Nyarady

 

 

 

 

Bornmuellera dieckii Degen

 

 

 

 

Cardamine amara L. subsp. balcanica Marhold, Ančev & Kit Tan

 

 

 

 

Cardamine carnosa Waldst. & Kit.

 

 

 

 

Cardamine glanduligera O. Schwarz

Жлездаста режуха

 

 

 

Cardamine trifolia L.

 

 

 

 

Cardamine waldsteinii Dyer

Валдштајнова режуха

 

 

 

Chorispora tenella (Pallas) DC.

 

 

 

 

Crambe tataria Sebeok

Дивљи карфиол, татарско зеље

 

 

 

Draba nemorosa L.

 

 

 

 

Draba siliquosa Bieb.

 

 

 

 

Erysimum crepidifolium Reichenb.

 

 

 

 

Erysimum korabense Kummerle & Jáv.

 

 

 

 

Erysimum marschallianum Andrz. ex Bieb.

 

 

 

 

Erysimum welcevii Urum.

 

 

 

 

Fibigia clypeata (L.) Medicus

Сиједац

 

 

 

Hesperis matronalis L. subsp. nivea (Baumg.) Kulcz.

 

 

 

 

Hymenolobus procumbens (L.) Nutt. ex Schinz & Thell. subsp. procumbens

 

 

 

 

Lepidium cartilagineum (J. Mayer) Thell.

Слатинска гроница, панонска гроница

 

 

 

Lunaria telekiana Jáv.

 

 

 

 

Schivereckia doerfleri (Wettst.) Bornm.

 

 

 

 

Sisymbrium polymorphum (Murray) Roth

 

 

 

 

Erysimum canum (Piller & Mitterp.) Polatschek

 

 

 

Papaveraceae

(макови)

Hypecoum pseudograndiflorum Petrović

Пољски кукурик

 

ROSALES

Crassulaceae

Sedum sartorianum Boiss.

 

 

 

 

Sedum stefco Stefanov

 

 

 

 

Sedum tuberiferum Stoj. & Stefanov

 

 

 

 

Sempervivum kindingeri Adamović

 

 

 

 

Sempervivum macedonicum Praeger

 

 

 

 

Umbilicus luteus (Hudson) Webb. & Berthel.

Пупкавица

 

 

Fabaceae

Anthyllis aurea Welden

 

 

 

(Leguminosae)

(лептирњаче)

Astragalus angustifolius Lam. subsp. angustifolius

 

 

 

 

Astragalus dasyanthus Pallas

Вунасти козинац

 

 

 

Astragalus exscapus L. subsp. exscapus

Безстабови козинац

 

 

 

Astragalus fialae Degen

 

 

 

 

Astragalus glycyphylloides DC. subsp. serbicus (Reichenb.) Vasić & Niketić

 

 

 

 

Astragalus hypoglottis L. subsp. gremlii (Burnat) Greuter & Burdet

 

 

 

 

Astragalus monspessulanus L. subsp. illyricus (Bernh.) Chater

 

 

 

 

Astragalus sulcatus L.

 

 

 

 

Astragalus varius S. G. Gmelin

 

 

 

 

Astragalus wilmottianus Stoj.

 

 

 

 

Cytisus absinthioides Janka subsp. absinthioides

 

 

 

 

Cytisus albus Hacq. subsp. albus

 

 

 

 

Cytisus purpureus Scop.

Пурпурна зановет

 

 

 

Cytisus pygmaeus Willd.

 

 

 

 

Coronilla vaginalis Lam.

 

 

 

 

Genista hassertiana (Bald.) Bald. ex Buchegger subsp. hassertiana

 

 

 

 

Genista nissana Petrović

Нишка жутиловка

 

 

 

Glycyrrhiza glandulifera Waldst. & Kit.

Слатка трава

 

 

 

Laburnum alpinum (Miller) Berchtold & J. Presl

 

 

 

 

Laburnum anagyroides Medicus

Зановет

 

 

 

Lathyrus grandiflorus Sibth. & Sm.

 

 

 

 

Lathyrus palustris L.

 

 

 

 

Lathyrus  pancicii (Jurišić) Adamović

Панчићев грахор

 

 

 

Lathyrus pannonicus (Jacq.) Garcke subsp. pannonicus

 

 

 

 

Onobrychis pindicola Hausskn.

 

 

 

 

Oxytropis halleri Bunge ex Koch subsp. korabensis (Kümmerle & Jáv.) Chrtek

 

 

 

 

Podocytisus caramanicus Boiss. & Heldr.

Зајчика

 

 

 

Trifolium vesiculosum Savi

Мехураста детелина

 

 

 

Trifolium wettsteinii Dörfler & Hayek

 

 

 

Rosaceae

(руже)

Agrimonia eupatoria Ledeb. subsp. grandis (Andrz. ex Ascherson & Graebner) Bornm.

 

 

 

 

Crataegus heldreichii Boiss.

Хелдрајхов глог

 

 

 

Drymocallis malacophylla (Borbás) Kurtto

 

 

 

 

Geum bulgaricum Pančić

Блаженак

 

 

 

Geum rhodopeum Stoj. & Stefanov

 

 

 

 

Malus florentina (Zuccagni) C. K. Schneider

Фирентинска јабука

 

 

 

Potentilla doerfleri Wettst.

 

 

 

 

Potentilla nicicii Adamović

 

 

 

 

Prunus fruticosa Pallas

Степска вишња

 

 

 

 

Prunus laurocerasus L.

Зелениче, ловорвишња

 

 

 

Pyrus elaeagrifolia Pallas

Дафинолисна крушка

 

 

 

Pyrus nivalis Jacq.

Касна крушка

 

 

 

Rubus ipecensis Rech. fil.

 

 

 

 

Sanguisorba albanica Andrasovszky & Jáv.

 

 

 

 

Spiraea crenata L.

Назубљена суручица

 

 

 

Waldsteinia ternata (Stephan) Fritsch subsp. trifolia (Rochel ex Koch) Teppner

 

 

 

Saxifragaceae

Saxifraga androsacea L.

 

 

 

 

Saxifraga carpatica Sternb.

 

 

 

 

Saxifraga granulata L. subsp. granulata

 

 

 

 

Saxifraga scardica Griseb.

 

 

RUTALES

Polygalaceae

Polygala doerfleri Hayek

 

 

 

Rutaceae

Haplophyllum suaveolens (DC.) G. Don fil.

 

 

 

 

Ruta graveolens L.

Рута

 

SALICALES

Salicaceae

Salix alpina Scop.

 

 

 

 

Salix reticulata L. subsp. reticulata

 

 

 

 

Salix waldsteiniana Willd.

 

 

SAPINDALES

Aceraceae

Acer heldreichii Orph. ex Boiss.

Планински јавор

 

 

 

Acer hyrcanum Fischer & C. A. Meyer subsp. intermedium (Pančić) Bornm.

Меклен, прелазни маклен

 

SARRACENIALES

Droseraceae

Aldrovanda vesiculosa L.

Алдрованда

 

 

 

Drosera rotundifolia L.

Росуља

 

TAXACEAE

Taxaceae

Taxus baccata L.

Тиса

 

THYMELAEALES

Thymeleaceae

Daphne laureola L. subsp. laureola

Маслиница, ловорисни јеремичак

 

 

 

Daphne malyana Blečić

 

 

TUBIFLORAE

Boraginaceae

Alkanna nonneiformis Griseb.

 

 

 

 

Alkanna pulmonaria Griseb.

 

 

 

 

Alkanna scardica Griseb.

 

 

 

 

Alkanna tinctoria (L.) Tausch subsp. tinctoria

Вучји језик, црвена стежица

 

 

 

Anchusa ochroleuca Bieb.

 

 

 

 

Nonea pallens Petrović

Жути самак, жута срдовица

 

 

 

Paramoltkia doerfleri (Wettst.) Greuter & Burdet

Дерфлерово ласњиче

 

 

 

Rindera umbellata (Waldst & Kit.) Bunge

Шерпет

 

 

 

Solenanthus krasniqii (T. Wraber) Niketić

 

 

 

 

Solenanthus scardicus Bornm.

 

 

 

Callitrichaceae

Callitriche palustris L.

 

 

 

 

Callitriche stagnalis Scop.

 

 

 

Convolvulaceae

Convolvulus betonicifolius Miller subsp. betonicifolius

 

 

 

 

Convolvulus boissieri Steudel subsp. parnassicus (Boiss. & Orph.) Kuzmanov

 

 

 

Gesneriaceae

Ramonda nathaliae Pančić & Petrović

Наталијина рамондија

 

 

 

Ramonda serbica Pančić

Српска рамондија

 

 

Lamiaceae

(Labiatae)

(уснатице)

Ballota hispanica (L.) Bentham subsp. macedonica (Vandas) Strid & Kit Tan

 

 

 

 

Dracocephalum ruyschiana L.

Змајеглавка

 

 

 

Micromeria albanica (Griseb. ex K. Malý) Šilić

 

 

 

 

Nepeta rtanjensis Diklić & Milojević

Ртањска мачија метвица

 

 

 

Phlomis herba-venti L. subsp. pungens (Willd.) Maire

 

 

 

 

Salvia nutans L.

Савијена жалфија

 

 

 

Salvia ringens Sibth. & Sm.

 

 

 

 

Salvia viridis L.

 

 

 

 

Sideritis montana L. subsp. montana

 

 

 

 

Sideritis scardica Griseb.

 

 

 

 

Stachys milanii Petrović

Миланов чистац

 

 

 

Stachys serbica Pančić

Српски чистац

 

 

 

Teucrium arduini L.

 

 

 

Lentibulariaceae

Pinguicula crystallina Sm. subsp. hirtiflora (Ten.) Strid

Месница дебељача

 

 

 

Utricularia intermedia Hayne

 

 

 

 

Utricularia minor L.

 

 

 

Polemoniaceae

Polemonium caeruleum L.

 

 

 

Scrophulariaceae

(зевалице)

Digitalis viridiflora Lindley

Зеленоцветни напрстак

 

 

 

Linaria simplex (Willd.) DC.

 

 

 

 

Pedicularis brachyodonta Schlosser. & Vuk.

 

 

 

 

Pedicularis ernesti-mayeri Stevanović, Niketić, D. Lakušić

 

 

 

 

Pedicularis friderici-augusti Tommasini

 

 

 

 

Pedicularis oederi Vahl

 

 

 

 

Pedicularis palustris L. subsp. palustris

Барски ушљивац

 

 

 

Rhinanthus melampyroides (Borbás & Degen) Soó

 

 

 

 

Tozzia alpina L. subsp. carpatica (Wołoszczak) Dostál

Карпатска тоција

 

 

 

Verbascum scardicola Bornm.

 

 

 

 

Veronica bachofenii Heuffel

 

 

 

 

Veronica barrelieri Schott ex Roemer & Schultes

 

 

 

 

Veronica baumgartenii Roemer & Schultes

 

 

 

 

Veronica fruticans Jacq.

 

 

 

 

Veronica thessalica Bentham

 

 

 

 

Wulfenia blecicii Lakušić

Вулфенија

 

 

Solanaceae

Scopolia carniolica Jacq.

Бела буника

 

UMBELLIFLORAE

Apiaceae

(Umbelliferae)

Angelica palustris (Besser) Hoffm.

 

 

 

(штитоноше)

Bupleurum longifolium L. subsp. longifolium

 

 

 

 

Bupleurum commutatum Boiss. & Balansa subsp. glaucocarpum (Borbás) Hayek

Прорашаљка

 

 

 

Bupleurum ranunculoides L.

 

 

 

 

Cachrys alpina Bieb.

Кахрис

 

 

 

Cachrys cristata DC.

 

 

 

 

Cachrys ferulacea (L.) Calestani

 

 

 

 

Carum graecum Boiss. & Heldr. subsp. serpentinicum Hartvig

 

 

 

 

Cicuta virosa L.

 

 

 

 

Eryngium planum L.

 

 

 

 

Eryngium serbicum Pančić

 

 

 

 

Heracleum orphanidis Boiss.

 

 

 

 

Ligusticum albanicum Jáv.

 

 

 

 

Opopanax hispidus (Friv.) Griseb.

 

 

 

 

Peucedanum aequiradium Velen.

 

 

 

 

Peucedanum minutifolium (Janka) Velen.

 

 

 

 

Seseli gracile Waldst. & Kit.

 

 

 

 

Seseli hippomarathrum Jacq.

Девесиље

 

URTICALES

Urticaceae

Parietaria lusitanica L. subsp. lusitanica

 

 

 

 

Urtica kioviensis Rogow.

 

 

VIOLALES

Cistaceae

Tuberaria guttata (L.) Fourr.

 

 

 

Elatinaceae

Elatine triandra Schkuhr

 

 

 

 

Elatine hydropiper L. subsp. hydropiper

 

 

 

Tamaricaceae

Myricaria ernesti-mayeri Lakušić

 

 

 

Violaceae

(љубичице)

Viola dukadjinica W. Becker & Košanin

 

 

 

 

Viola persicifolia Schreber

 

 

 

 

Viola pumila Chaix

 

 

аlgae - алге

Charophyta - харе

РЕД

ПОРОДИЦА

ВРСТА

Научни назив

ВРСТА

Српски назив

НАПОМЕНА

CHARALES

Characeae

Chara braunii Gmelin

Пршљенчица

 

 

 

Chara canescens Desv. et Lois

Пршљенчица

 

 

 

Chara globularis Thuill.

Пршљенчица

 

 

 

Chara hispida L.

Пршљенчица

 

 

 

Chara tenuispina A. Br.

Пршљенчица

 

 

 

Chara virgata Kutz.

Пршљенчица

 

 

 

Nitellopsis obtusa (Desv. in Lois.) J. Grov.

 

 

 

Nitellaceae

Nitella capillaris (Kock.) J. Grov. et Bull.-Web.

 

 

 

 

Nitella gracilis Ag.

 

 

 

 

Nitella monodactila

 

 

 

 

Nitella mucronata A. Br.

 

 

 

 

Nitella opaca Ag.

 

 

 

 

Nitella syncarpa (Thuill.) Chev.

 

 

 

 

Tolypella intricata (Trenth. ex Rhot) Leonh.

 

 

 

 

Tolypella prolifera (A. Br.) Leonh.

 

 

Rhodophyta - црвене алге

BANGIALES

Bangiaceae

Bangia artropurpurea Lyngb.

 

 

BATRACHOSPERMALES

Batrachospermaceae

Batrachospermum cayennense Mont. ex Kutz.

 

 

 

 

Batrachospermum confusum (Bory) Hassal

 

 

 

 

Batrachospermum ectocarpum Sirodot

 

 

 

 

Batrachospermum turrfosum Bory

 

 

 

 

Batrachospermum virgato-decaisneanum Sirodot

 

 

 

Lemaneaceae

Paralemanea annulata (Kutz.) Vis & Sheath

 

 

 

 

Paralemanea catenata (Kutz.) Vis & Sheath

 

 

HILDENBRANDIALES

Hildenbrandiaceae

Hildenbarandia rivularis (Liebman) J. Ag.

 

 

THOREALES

Thoreaceae

Thorea hispida (Thore) Desvaux

 

 

 

Напоменe:

* - Врста је строго заштићена на територији Војводине, изузев на подручју ловишта Делиблатске пешчаре и Вршачких планина, где се штити као заштићена дивља врста

** - Врста је строго заштићена само на територији Војводине

*** - Врста је строго заштићена само на подручјима изнад 500 m надморске висине

**** - Све врсте из рода Sphagnum се штите као строго заштићене дивље врсте