This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

Folder 6. Nacionalni izveštaj Konvencije o biološkoj raznovrsnosti UN

Ministarstvo zaštite životne sredine Republike Srbije objavilo je 6. Nacionalni izveštaj Konvencije o biološkoj raznovrsnosti koji je pripremila Agencija za zaštitu životne sredine u saradnji sa brojnim organizacijama i institucijama.

Sastavni deo Izveštaja je website sa indikatorima, studijama slučaja, elaboratima korišćenim prilikom izrade Izveštaja.

Svim kolegenicam i kolegama koji su učestvovali u izradi Izvešraja, najsrdacnije zahvaljujemo.