This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

Folder Ciljevi u oblasti biološke raznovrsnosti

Na Milenijumskom samitu održanom u septembru 2000. godine, Republika Srbija je, zajedno sa 189 drugih zemalja potpisnica, usvojila Milenijumsku deklaraciju koja navodi osnovne vrednosti za međunarodne odnose u dvadeset prvom veku, a to su: sloboda, jednakost, solidarnost, toleranicija, poštovanje prema prirodi i podela odgovornosti. Osam milenijumskih razvojnih ciljeva koji proističu iz Deklaracije uključuju:

(1) iskorenjivanje krajnjeg siromaštva i gladi,

(2) ostvarivanje univerzalnog osnovnog obrazovanja,

(3) unapređivanje rodne ravnopravnosti i poboljšanje položaja žena,

(4)  smanjenje smrtnosti dece,

(5) poboljšanje materinske zdravstvene zaštite,

(6) borba protiv HIV/SIDE, tuberkuloze i drugih bolesti,

(7) zaštita i unapređivanje životne sredine,

(8) razvijanje globalnih partnerskih odnosa u cilju razvoja.

Gubitak biodiverziteta i prirodnih resursa mogu ugroziti napore ostvarivanja osam milenijumskih razvojnih ciljeva. Ukoliko se posmatraju u kontekstu drugih ciljeva, održivo korišćenje biodiverziteta i prirodnih resursa može doprineti ostvarivanju drugih ciljeva i blisko je sa njima povezano.       

Napori Republike Srbije u oblasti očuvanja biodiverziteta su u skladu sa ciljem države za pristupanje EU i odlukom Unije da prepolovi gubitak biodiverziteta na svojoj teritoriji.  Deset evropskih ciljeva su:

Biodiverzitet i EU:

1)     zaštita najvažnijih staništa i vrsta u EU,

2)     očuvanje i restauracija usluga ekosistema i biodiverziteta u ruralnim područjima EU,

3)     očuvanje i restauracija usluga ekosistema i biodiverziteta u morskom području EU,

4)     ojačati mogućnost regionalnog i teritorijalnog razvoja sa biodiverzitetom u EU,

5)     značajno smanjiti uticaj invazivnih neautohtonih vrsta i genotipova na biodiverzitet EU.

EU i globalan biodiverzitet:

1)     značajno ojačati efektivnost međunarodnog upravljanja za usluge ekosistema i biodiverziteta,

2)     značajno ojačati podršku za usluge ekosistema i biodiverziteta u EU spoljašnjoj pomoći,

3)     značajno smanjiti uticaj međunarodne trgovine na usluge ekosistema i biodiverziteta na globalnom nivou.

Biodiverzitet i klimatske promene:

1)     podržati adaptaciju biodiverziteta na klimatske promene,

2)     značajno ojačati bazu znanja za očuvanje i održivo korišćenje biodiverziteta u EU i globalno.

Izvor: European Commission, 2006. Communication of the Commission „Halting the loss of Biodiversity in 2010 – and beyond. Sustaining ecosystem services for human well-being.

Folder Aiči (Aichi) ciljevi