This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

Folder Konvencija na nacionalnom nivou

Republika Srbija je sukcesijom postala potpisnica Rio deklaracije o životnoj sredini i razvoju. Naime, Savezna vlada SR Jugoslavije je 31. decembra 1993. godine usvojila Rezoluciju o politici očuvanja biodiverziteta u SR Jugoslaviji. Zakon o potvrđivanju Konvencije o biološkoj raznovrsnosti usvojen je 2001 godine. Od tog trenutka taj normativni akt predstavlja osnov i okvir za adekvatno delovanje i razvoj u pravcu očuvanja biodiverziteta na teritoriji Srbije.

Obaveze država potpisnica definisane su članom 6. Konvencije o biološkoj raznovrsnosti, koji navodi da one u skladu sa svojim mogućnostima i uslovima treba da izrade nacionalne strategije, planove ili programe za zaštitu i održivo korišćenje biološke raznovrsnosti tako da oni sadrže mere definisane Konvencijom, i integrišu principe zaštite i održivog korišćenja biodiverziteta u relevantne sekorske ili međusektorske planove, programe i politike, tamo gde je to moguće i primereno.

Vlada je usvojila Strategiju  biološke raznovrsnosti Republike Srbije za period od 2011. do 2018. godine, 3. februara 2011. godine. Izrada Strategije je započeta od strane tadašnjeg Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja i UNDP-a. Sredstva za izradu strategije su obezbeđena od strane Globalnog fonda za životnu sredine (Global Environment Fund, GEF) kroz UNDP kao agenciju za sprovođenje.

Stretegija se može pruzeti ispod teksta.

PDF Strategija biološke raznovrsnosti Republike Srbije za period od 2011. do 2018. godine Preuzmi (2 versions)