This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

Folder Finansiranje projekata u oblasti biodiverziteta

Finansiranje zaštićenih prirodnih dobara uglavnom se obavlja iz sredstava budžeta, od korišćenja prirodnih resursa, prihoda ostvarenih iz turizma, donacija i drugih izvora. Izvori finansiranja zaštite životne sredine u Republici Srbiji uključuju sredstva iz nacionalnog budžeta koja se alociraju preko ministarstva, institucija i namenskih fondova, kao i budžeta lokalnih samouprava, zatim sredstva koja dolaze kroz mnogobrojne bilateralne i multilateralne sporazume. Prosečna visina finansiranja na nivou sistema zaštićenih prirodnih dobara koje dolazi od Vlade kroz nadležne institucije kreće se oko 25%. Sveukupno, zaštićenim  područjima sa trenutnim raspoloživim sredstvima nedostaje oko 50% sredstava za pokrivanje osnovnih troškova funkcionisanja, odnosno oko 75% za optimalno funkcionisanje.

Nacionalni izvori finansiranja

Osnovne nadležnosti u ovoj oblasti su u okviru Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja. Ovo ministarstvo, kao nadležno za zaštićena područja na nacionalnom nivou, finansira aktivnosti u zaštićenim područjima, što doprinosi većem stepenu iskoristivosti sredstava za zaštitu i unapređenje biodiverziteta u prirodnim dobrima. Aktivnosti koje su finansirane kroz ovakve projekte uključuju označavanje i održavanje staza, rehabilitaciju degradiranih područja, razvoj informacionih sistema, izgradnju centra za posetioce, monitoring, programe reintrodukcije i uopšte poboljšavanje stanja u zaštićenim područjima. Ministarstvo je u 2007. godini za zaštićena područja izdvojilo oko 2,5 miliona evra, u 2008. godini je ovaj iznos bio oko milion evra, dok je u 2009. godini ukupno izdvojeno oko 1,3 miliona evra. Ovo ministarstvo takođe finansira izradu primenjenih projekata iz oblasti zaštite biodiverziteta prvenstveno u okviru zaštićenih prirodnih dobara, kao i izradu pojedinačnih akcionih planova za zaštitu ugroženih vrsta kao i izrade crvenih knjiga i crvenih listi ugroženih biljnih i životinjskih vrsta.

Osnivanjem Fonda za životnu sredinu, aktivnosti u ovoj oblasti počinju da se finansiraju na organizovan način, pored redovnog budžetskog izdvajanja za rad nadležnih institucija.                                      

Određena sredstva Vlada AP Vojvodine iz svog budžeta dodeljuje Pokrajinskom sekretarijatu za zaštitu životne sredine i održivi razvoj. Pokrajinski sekretarijat finansijski podržava različite projektne aktivnosti u zaštićenim područjima.

Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede pruža finansijsku pomoć zaštićenim područjima za određene aktivnosti. Uprava za šume u okviru ovog ministarstva odobrava i finansira projekte vezane za pošumljavanje, poboljšavanje uslova staništa, proizvodnju semena i sadnica, rasadnike, izgradnju šumskih puteva za pošumljavanje i zaštitu od požara, kao i naučne projekte. U 2009. godini, raspoloživi budžet za ove aktivnosti bio je oko 450 miliona dinara. Ovo ministarstvo takođe finansira rad Stručnog saveta za biološku sigurnost, a podsticajnim sredstvima pomaže očuvanje autohtonih sorti biljaka i rasa domaćih životinja.

Ministarstvo nauke putem konkursa finansira izradu osnovnih, tehnoloških i inovacionih projekata iz različitih naučnih oblasti, a samim tim i istraživanja vezana za oblast zaštite biodiverziteta i biološke sigurnosti.          

Međunarodni izvori finansiranja

Evropska komisija je uvođenjem jedinstvenog finansijskog instrumenta za pretpristupnu pomoć - IPA za budžetski period 2007-2013. godine objedinila sve dosadašnje pretpristupne fondove. Ovaj jedinstveni instrument namenjen je pružanju podrške državama kandidatima za članstvo u EU, kao i državama potencijalnim kandidatima. Republici Srbiji kao potencijalnom kandidatu za članstvo u EU, na raspolaganju su, za sada, prve dve IPA komponente: 1) podrška tranzicionom procesu i izgradnji institucija i 2) regionalna i prekogranična saradnja.

Pored IPA fondova, Republika Srbija sredstva podrške projektima u oblasti zaštite životne sredine obezbeđuje i putem donacija, kredita, sredstava međunarodne pomoći i sredstvima iz instrumenata, programa i fondova Ujedinjenih nacija i međunarodnih organizacija, poput Globalnog fonda za zaštitu životne sredine (GEF), Svetske banke, Evropske banke za rekonstrukciju i razvoj, UNDP, Američke agencije za međunarodni razvoj, Nemačke organizacije za tehničku saradnju i drugih. Memorandum o razumevanju, potpisan sa EU juna 2007, Republici Srbiji je omogućio punopravno učešće u Sedmom okvirnom programu za istraživanje i tehnološki razvoj (FP7).