This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

Folder Naučno-istraživačke i obrazovne institucije

Republika Srbija ima dugu naučno-istraživačku tradiciju u oblasti prirodnih nauka. Naučna istraživanja se obavljaju kroz aktivnosti univerziteta, instituta i drugih organizacija. Postoje istraživački i obrazovni programi iz oblasti ekologije i biologije koji se kroz različite aspekte bave problematikom zaštite biodiverziteta i prirode.

Najznačajnije naučno-istraživačke institucije za zaštitu biodiverziteta su:

o    Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu (www.bio.bg.ac.rs)

o    Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu (http://www.agrif.bg.ac.rs)

o    Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu (www.sfb.bg.ac.rs)

o    Fakultet veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu (http://www.vet.bg.ac.rs)

o    Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Novom Sadu (http://www.pmf.uns.ac.rs)

o    Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Kragujevcu (http://www.pmf.kg.ac.rs)

o    Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Nišu (http://www.pmf.ni.ac.rs)

o    Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Novom Sadu (http://www.polj.uns.ac.rs)

o    Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Beograd (http://www.ibiss.bg.ac.rs)

o    Institut za multidisciplinarna istraživanja (http://web.imsi.rs)

o    Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu (http://www.pharmacy.bg.ac.rs)

o    Institut za proučavanje lekovitog bilja Dr. Josif Pančić, Beograd (http://www.mocbilja.com)

o    Institut za stočarstvo, Beograd (http://www.istocar.bg.ac.rs)

o    Institut za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu (http://nsseme.com)

o    Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu (http://www.ilfe.org)

o    Institut za kukuruz u Zemun polju (http://www.mrizp.co.rs)

o    Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Beograd (http://imgge.bg.ac.rs)