This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

Folder Novosti


Datum objavljivanja Naslov
23/02/2018 Naaya News Ekonomije Jugoistočne Evrope koordiniraju svoje aktivnosti na zaštiti biodiverziteta
19/05/2016 Naaya News 22. Maj 2016. Međunarodni dan biodiverziteta
05/04/2016 Naaya News Regionalna radionica Clearing-House Mechanism za zemlje centralne i istočne Evrope i zapadne Azije
25/03/2016 Naaya News Regionalna CHM radionica
14/03/2016 Naaya News Indikatori biodiverziteta u republici Srbiji
11/01/2013 Naaya News Regionalna radionica za izgradnju kapaciteta za implementaciju Nagoja protokola za države Centralne i Istočne Evrope i Centralne Azije
07/12/2012 Naaya News Jedanaesta Konferencija članica Konvencije o biološkoj raznovrsnosti i šesto zasedanje Konferencije članica Kartagena Protokola o biološkoj sigurnosti
15/08/2012 Naaya News SRP Koviljsko Petrovaradinski Rit upisan na listu vlažnih staništa od međunarodnog značaja
15/08/2012 Naaya News Održan trening za novinare
17/07/2012 Naaya News Jedanaesta Konferencija zemalja članica Ramsarske konvencije
17/07/2012 Naaya News Drugo zasedanje Međuvladinog komiteta za implementaciju Nagoja Protokola o pristupu genetičkim resursima i pravednoj i ravnopravnoj podeli dobrobiti koje proističu od njihovog korišćenja (ICNP 2)
14/06/2012 Naaya News Završen tvining projekat „Jačanje administrativnih kapaciteta za zaštićena područja u Srbiji (NATURA 2000)“
13/06/2012 Naaya News Podregionalna radionica za centralnu i istočnu Evropu i centralnu Aziju o izgradnji kapaciteta za implementaciju Programa rada o zaštićenim područjima Konvencije o biodiverzitetu (CBD Programme of Work on Protected Areas)
19/04/2012 Naaya News Prvi broj Zaštite gljiva (Fungal Conservation) objavio tekst o Strategiji biološke raznovrsnosti Republike Srbije za period 2011 – 2018 i Četvrtom nacionalnom izveštaju Republike Srbije kao najboljim u 2011. godini
04/04/2012 Naaya News Sporazum o merama zaštite i održivog korišćenja populacije mladice (Hucho hucho) u reci Drini
03/04/2012 Naaya News Proširena radionica konstituence Istočne Evrope Globalnog fonda za životnu sredinu (GEF – Global Environment Facility)
29/02/2012 Naaya News Srbija i Republika Srpska o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda reke Drine - mladicu štitimo zajedno
27/01/2012 Naaya News Biodiverzitet
24/01/2012 Naaya News Dnevni leptiri Srbije
Izvor: http://www.habiprot.org.rs/Knjige.htm
23/12/2011 Naaya News Fantastican svet zaba na vasem mobilnom telefonu
Izvor: IUCN