This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

News Drugo zasedanje Međuvladinog komiteta za implementaciju Nagoja Protokola o pristupu genetičkim resursima i pravednoj i ravnopravnoj podeli dobrobiti koje proističu od njihovog korišćenja (ICNP 2)

Release date 17/07/2012
Contributor Dušan Ognjanović
Keywords ICNP, Nagoya Protocol, ABS,

Drugo zasedanje Međuvladinog komiteta za implementaciju Nagoja Protokola o pristupu genetičkim resursima i pravednoj i ravnopravnoj podeli dobrobiti koje proističu od njihovog korišćenja (ICNP 2) održano je u Nju Delhiju, Indija, u periodu 02 – 06. jula 2012. godine. Sastanku je prethodila radionica za izgradnju kapaciteta o pristupu i podeli dobrobiti, u periodu 30. jun – 01. jul 2012. Na sastanku su učestvovali delegati iz 103 države članice UN, kao i predstavnici međunarodnih organizacija, nevladinih organizacija i organizacija civilnog društva, i drugih zainteresovanih strana.

Zasedanje je otvoreno 02.07.2012. godine govorom predstavnice Ministarstva životne sredine i šumarstva Indije Rina Simon Khana i davanjem reči Tishyaraksit Chatterjee, zameniku ministra životne sredine i šumarstva Indije, M.F. Farooqui, specijalnom sekretaru Ministarstva životne sredine i šumarstva Indije, Braulio Ferreira de Souza Dias, izvršnom sekretaru Konvencije i biološkoj raznovrsnosti, Hem Pande, zajednički sekretar Ministarsva životne sredine i šumarstva Indije i kopredsedavajućim Međuvladinog komiteta Janet Lowe (Novi Zeland) i Fernando Casas (Kolumbija).

    Radni deo zasedanja započeo je usvajanjem dnevnog reda i potvđivanjem predsedavajućih - članova Biroa izabranih na prvom zasedanju Međuvladinog komiteta za implementaciju Nagoja Protokola o pristupu genetičkim resursima i pravednoj i ravnopravnoj podeli dobrobiti koje proističu od njihovog korišćenja (ICNP 1) u Montrealu 2011. godine. Sastankom su predsedavali Janet Lowe (Novi Zeland) i Fernando Casas (Kolumbija). Ulogu izvestilaca je u skladu sa pravilom 21. pravila i procedura UNEP, kao i na prethodnom zasedanju, imala Dubravka Stepić (Hrvatska).

Na desetom sastanku država članica Konvencije o biološkoj raznovrsnosti u oktobru 2010. godine u Nagoji, Japan, nakon šest godina pregovora, usvojen Protokol o pristupu genetičkim resursima i pravednoj i jednakoj raspodeli dobrobiti koje proizilaze iz njihovog korišćenja.

Cilj ovog Protokola je pravedna i jednaka raspodela dobrobiti koje proizlaze iz korišćenja genetičkih resursa, putem odgovarajućeg pristupa genetičkim resursima i odgovarajućim prenosom relevantnih tehnologija, doprinoseći očuvanju biološke raznovrsnosti i održivom korišćenju njenih komponenti. Ratifikacija Nagoja Protokola od velike je važnosti za Republiku Srbiju koja zajedno sa državama u okruženju predstavlja značajne snabdevače i korisnike genetičkih resursa, u isto vreme. U Republici Srbiji postoje značajni genetički resursi u oblasti poljoprivrede, koji su plod specifičnih biogeografskih, istorijsko-ekonomskih i kulturoloških uslova. Teritorija Republike Srbije nalazi se u jednom od evropskih  centara biodiverziteta što za posledicu ima izrazito naglašen diverzitet flore i faune i svrstava Republiku Srbiju u evropske države najvećim florističkim diverzitetom po jedinici površine. U Republici Srbiji je registrovano preko 700.000 poljoprivrednih gazdinstava, a oko 44% ukupne populacije živi u ruralnim oblastima, od čega se 33% bavi poljoprivredom. Biljni i životinjski genetički resursi su zbog toga od suštinskog značaja za održivi razvoj mnogih ruralnih sredina Republike Srbije.

            Protokol značajno unapređuje treći cilj Konvencije o biološkoj raznovrsnosti – pristup i podelu dobiti poreklom od genetičkih resursa, obezbeđujući čvrstu osnovu za veću pravnu sigurnost i transparentnost kako pružilaca, tako i korisnika genetičkih resursa. Posebne obaveze koje se tiču podrške usklađivanju nacionalnih zakonskih propisa i regulatornih zahteva Strane koja pruža genetičke resurse i ugovornih obaveza koje su date u međusobno ugovorenim uslovima su značajna inovacija ovog Protokola. Ove odredbe o usklađivanju, kao i odredbe koje ustanovljavaju predvidivije uslove za pristup genetičkim resursima će doprineti obezbeđivanju raspodele dobrobiti kada genetski resursi napuste Stranu koja pruža genetičke resurse. Odredbe Protokola o pristupu tradicionalnim znanjima autohtonih i lokalnih zajednica, a koje su u vezi sa genetičkim resursima, uvećaće mogućnosti ovih zajednica da imaju koristi od korišćenja svog znanja, inovacija i praksi.