This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

News Proširena radionica konstituence Istočne Evrope Globalnog fonda za životnu sredinu (GEF – Global Environment Facility)

Release date 03/04/2012
Contributor Dušan Ognjanović
Keywords GEF, radionica, CBD, Srbija,

U periodu 27-29.03.2012. u Tirani, Albanija, održana je Proširena radionica konstituence Istočne Evrope Globalnog fonda za životnu sredinu (GEF – Global Environment Facility) i 30.03.2012. sastanak političkih i operativnih kontakt osoba za GEF. Istovremeno, dana 30.03.2012. godine Sekretarijat Konvencije o biloškoj raznovrsnosti Ujedinjenih nacija održao je subregionalnu radionicu posvećenu biološkoj raznovrsnosti i finansijama sa ciljem pripreme Četvrtog sastanka Ad Hoc Radne grupe za razmatranje sprovođenja Konvencije o biološkoj raznovrsnosti koji će se održati u periodu o 7-11. maja 2012. i pripremi predstojeće 11. Konferencije članica Konvencije o biološkoj raznovrsnosti.

Na dnevnom redu su bila pitanja posvećena pristupu sredstvima ovog instrumenta ujedinjenih nacija po tematskim oblastima i mehanizmima implementacije (tradicionalni metod, STAR, LCDF/ SCCF, NPIF i Fond za adaptacije). U okviru radionice posebno su razmatrana sredstva i način apliciranja za sredstva namenjena implementaciji sve tri Rio konvencije (CBD, UNFCCC, UNCCD) kao i implementaciji Stokholmske konvencije. Predstavnici Sekretarijata GEF predstavili su učesnicima metode monitoringa i evaluacije projekata podržanih od strane GEF i ulogu operativnih nacionalnih kontakt osoba za GEF. U okviru radionice održano je i jednodevno studijsko putovanje u okviru koga su učesnicima predstavljeni projekti u Albaniji koji su finansirani od strane  GEF.