This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

News Prvi broj Zaštite gljiva (Fungal Conservation) objavio tekst o Strategiji biološke raznovrsnosti Republike Srbije za period 2011 – 2018 i Četvrtom nacionalnom izveštaju Republike Srbije kao najboljim u 2011. godini

Release date 19/04/2012
Contributor Dušan Ognjanović

      

     Prvi broj Zaštite gljiva (Fungal Conservation), kombinovanog biltena i časopisa Međunarodnog udruženja za konzervaciju gljiva objavio je rad o Konvenciji o biodiverzitetu i gljivama - pregled nacionalnih akcionih planova o biodiverzitetu i nacionalnih izveštaja Konvencije o biodiverzitetu (http://www.fungal-conservation.org/newsletter/issue_1_summer_2011_high_resolution.pdf).

Ovim radom prikazana je analiza nacionalnih akcionih planova o biodiverzitetu i nacionalnih izveštaja u odnosu na zastupljenost mikoloških termina i obuhvaćenost taksona gljiva u nacionalnim strateškim dokumentima. Strategija biološke raznovrsnosti Republike Srbije za period 2011 – 2018 i Četvrti nacionalni izveštaj Republike Srbije ocenjeni su, jedino, najvišom ocenom među 17 analiziranih. Zemlje koje su ratifikovale Konvenciju o biodiverzitetu obavezale su se da donesu nacionalne strategije i akcione planove kao i izveštaje. Ovi dokumenti se donose periodično i mogu se naći na inernet prezentaciji konvencije (www.cbd.int/nbsap/search).