This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

News Sporazum o merama zaštite i održivog korišćenja populacije mladice (Hucho hucho) u reci Drini

Release date 04/04/2012
Contributor Dušan Ognjanović
Keywords Hucho hucho, Drina, mladica,

Nakon Memoranduma o razumevanju o saradnji u oblasti zaštite životne sredine, građevinarstva i prostornog planiranja između Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja Republike Srbije i Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, potpisanog u decembru 2011. godine, znatno pre smernica i rokova datih u tekstu ovog dokumenta, potpisnice su otpočele realizaciju dogovorenih aktivnosti. Kako bi obezbedili uspešnu realizaciju ovog memoranduma, države potpisnice će dogovarati dvogodišnje programe saradnje i imenovati odgovorne vođe programa. Prvi takav program planirano je da bude  dogovoren u roku od šest meseci od potpisivanja ovog memoranduma, međutim, na sastanku u februaru 2012, posvećenog primeni ovog memoranduma, znatno ranije od utvrđenog roka, dogovoreno je  unapređenje saradnje u oblasti zaštite i održivog korišćenja ribljeg fonda reke Drine.

 Sporazumom o merama zaštite i održivog korišćenja populacije mladice (Hucho hucho) u reci Drini, koji je potpisan 16.03.2012. u Zvorniku, uspostavlja se saradnja sa ciljem zaštite i održivog korišćenja mladice, realizacijom projekta veštačkog mresta i reintrodukcije u reku Drinu mladice, usklađivanja propisa Republike Srbije i Republike Srpske u ovoj oblasti i promocije značaja koordinacije zajedničkih aktivnosti na zaštiti prirodnih resursa ovih dveju zemalja:

  •    zajedničko finansiranje veštačkog mresta i reintrodukcije mladice (Hucho hucho) u reku Drinu;
  •    usaglašavanje mera zaštite, kvalitativnog i kvantitativnog obima korišćenja i statusa mladice (Hucho hucho);
  •    usaglašavanje vremenskog i prostornog obima korišćenja mladice (Hucho hucho).

  Potpisivanju ovog sporazuma prethodilo je poribljavanje Drine jedinkama mladice u Perućcu uz prisustvo delegacija iz Republike Srbije i Republike Srpske, predstavnika opština sa obe strane Drine, korisnika ribarskih područja i druge zainteresovane javnosti.