This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

News Srbija i Republika Srpska o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda reke Drine - mladicu štitimo zajedno

Na poziv Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, 03. februara 2012. godine u Banja Luci, Bosna i Hercegovina, održan je sastanak predstavnika Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja Republike Srbije sa predstavnicima Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske u vezi integralne zaštite i održivog korišćenja ribljeg fonda reke Drine.

Sastanak je bio posvećen primeni Memoranduma o razumevanju o saradnji u oblasti zaštite životne sredine, građevinarstva i prostornog planiranja između Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja Republike Srbije i Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske i unapređenju saradnje u sledećim aktivnostima:

  1. Zaštite i održivog korišćenja ribljeg fonda, obuke korisnika ribarskih područja i usklađivanja Programa upravljanja ribarskim područjima na ribolovnim vodama reke Drine;
  2. Realizacije projekata veštačke reprodukcije i poribljavanja reke Drine autohtonim vrstama koje predstavljaju prirodne retkosti obeju država (mladica, lipljеn i potočna pastrmka).

Ovo je pravi način da se pokaže kako jedan sporazum može da se prevede u konkretne akcije,  koje treba da daju izuzetno dobre rezultate na ocuvanju zajedničkog bogatstva - reci Drini, zaključeno je na sastanku. Početkom novembra prošle godine u reku Drinu pušteno 300 jedinki mladice (Hucho hucho) u mestu Perućac kod Bajine Bašte čime su najavljene buduće aktivnosti Republike Srbije na zaštiti ove reke. Formiranjem zajedničkih tela Srbije i Republike Srpske stiče se preduslov da se kroz saradnju sa lokalnim samoupravama, korisnicima voda i resornim ministarstvima, napravi zajednički pomak u promociji reke Drine, zaštiti prirodnih vrednosti i održivom korišćenju ribljeg fonda ove reke.

 

Release date 29/02/2012
Contributor Dušan Ognjanović
Geographical coverage Serbia and Montenegro,
Keywords Drina, mladica,