This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

News Vodič za održivo finansiranje biodiverziteta, ekosistema i zaštićenih područja na Zapadnom Balkanu

Biodiverzitet može da bude u središtu održivog razvoja, međutim za to su potrebna sistematska rešenja i raznoliki mehanizmi koji obezbeđuju zadržavanje i reinvestiranje sredstava u očuvanje životne sredine. Ovaj novi vodič se bavi nizom dodatnih finansijskih instrumenata koji mogu da pomognu pri planiranju i promišljanju finansiranja biodiverziteta, ekosistema i zaštićenih područja kao ulaganje u održivi razvoj.

Publikacija daje uvid u finansijske mehanizme, koji su se pokazali kao najefektniji ili najkorisniji u praksi i za koje se čini da imaju najveći potencijal i mogućnost da se koriste u očuvanju životne sredine i održivog razvoja na Zapadnom Balkanu, pored standardnih izvora dostupnih u okviru javnih finansija. Naime, finansiranje iz budžeta ne može da zadovolji troškove i potrebe stoga je nužno da se isti unapredi ali i dopuni.

Nema mnogo sumnje da bi budžet trebalo da čini srž finansiranja očuvanja životne sredine u privredama Zapadnog Balkana – kao i u drugim krajevima sveta. To ostaje osnovno vladino zaduženje, odnosno prihvaćena obaveza očuvanja kao i adekvatnog finansiranja biodiverziteta, ekosistema i zaštićenih područja očuvaju i adekvatno finansiraju.

Međutim, širom regiona, biodiverzitet nije u vrhu prioriteta u poređenju sa drugim sektorima i političkim ciljevima.

Od izuzetnog je značaja da zvaničnici prepoznaju da je takvo delovanje u nacionalnom i javnom interesu i da se založe za zaštitu biodiverziteta kako bi time ohrabrili i kompanije za nove poslovne mogućnosti zasnovane na i održive za biodiverzitet.

Osim toga postoji značajan potencijal u privlačenju novih finansijskih izvora udruživanjem snaga odnosno kroz regionalnu saradnju. Evropski Zeleni dogovor (Green Deal) i Zelena agenda za Zapadni Balkan (Green Agenda for the Western Balkans) je izvesno jedan od načina da se životna sredina više pozicionira na listi prioriteta odnosno političkoj agendi.

Vodič pruža svima onima koji se, pre svega u javnom sektoru ali i ostalim sektorima, bave planiranjem zaštite životne sredine i (ekonomskim) razvojem, informacije o raznovrsnim modelima održivog finansiranja, instrumentima, odnosno nudi studije slučaja i primere iz stvarnog života za ilustraciju istih. Nadalje, publikacija na sažet i jednostavan način pruža konkretne naučene lekcije, izvučene pouke i preporuke, kao i pregled potreba i mogućnosti održivog finansiranja biodiverziteta, ekosistema i zaštićenih područja na Zapadnom Balkanu.

Regionalne savetodavne, naučne i platforme civilnog društva, konkretno radna grupa za biodiverzitet  Jugoistočne Evrope (BDTF SEE) i ekspertska grupa za procenu i vrednovanje usluga ekosistema (ESAV EG), kao i platforme BIMR i BioNET, dale su punu podršku procesu odnosno doprinele razvoju vodiča  kroz mapiranje potreba kao  i odabiru   regionalno primenljivih mehanizama održivog finansiranja biodiverziteta, ekosistema i zaštićenih područja. BDTF SEE čine nominovani predstavnici Vlada Zapadnog Balkana, i Ministarstvo zaštite životne sredine Republike Srbije učestvuje preko svojih stručnjaka za biodiverzitet i relevantne oblasti delovanja, Jelene Dučić, načelnika Odeljena za biodiverzitet i Snežane Prokić, šefa Odseka za ekološke mreže i ocenu prihvatljivosti, obe iz Sektora za zaštitu prirode i klimatske promene. Ogroman doprinos je došao i od drugih relevantnih organizacija koje rade u regionu, a posebno Regionalna kancelarija za Istočnu Evropu i Centralnu Aziju Međunarodne unije za zaštitu prirode (IUCN ECARO), koja ima i ulogu Sekretarijata BDTF.

Radna grupa za biodiverzitet Jugoistočne Evrope (BDTF SEE) je nakon usvajanja dokumenta prosledila isti na usvanje i Regionalnoj radnoj grupi za životnu sredinu, odnosno nastaviće sa praćenjem i sprovođenjem preporuka definisanih dokumentom.

Vodič je dostupan na engleskom i lokalnim jezicima sa ciljem podrške svakodnevnom radu  planera i stručnjaka ali i budućih preduzetnika koji svoje poslovanje žele da zasnuju na biodiverzitetu. Vodič sadrži i pojmovnik sa definicijama iz oblasti biodiverziteta, ekosistema, zaštićenih područja kao i finansija.

Autori publikacije su Mladen Lazć I Lusi Emerton. Proces izrade dokumenta i publikovanja vodiča realizovano je u okviru Otvorenog regionalnog fonda za Jugoistočnu Evropu – Sprovođenje sporazuma o biodiverzitetu (ORF-BDU) koje finansira nemačko Savezno ministarstvo za saradnju i razvoj (BMZ) Republike Nemačke a sprovodi ga Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ).

 

Release date 10/11/2020
Contributor Jelena Dučić
Keywords Financing biodiversity management

Please note that this information has expired.